Giáo án môn Thủ công Lớp 2 - Tuần 11: Kiểm tra chương I: Kỹ thuật gấp hình

Bài:  Kiểm tra chương I: Kỹ thuật gấp hình
I/ MỤC TIÊU:
- Đánh giá kiến thức, kỹ năng của hs qua sản phẩm là một trong những hình gấp đã học. 
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
       1. GV: Các mẫu gấp hình của bài 1, 2, 3, 4, 5 
       2. HS: 
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU:
1. Kiểm tra bài cũ:  
2. Bài mới: 
doc 1 trang Hải Anh 21/07/2023 300
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Thủ công Lớp 2 - Tuần 11: Kiểm tra chương I: Kỹ thuật gấp hình", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docgiao_an_mon_thu_cong_lop_2_tuan_11_kiem_tra_chuong_i_ky_thua.doc