Giáo án Tập đọc Lớp 2 - Tuần 19: Thư trung thu - Phùng Thị Tiết

Môn : Tập đọc
Bài :  THƯ TRUNG THU.
Tuần : 19
Ngày dạy :

I./  MỤC TIÊU: Qua bài học, rèn cho học sinh.
1.   Kĩ năng đọc thành tiến :
-    Đọc trơn cả bài. Đọc đúng nhịp thơ.
- Giọng đọc diễn tả được tình cảm của Bác Hồ đối với Thiếu nhi: Vui, đầm ấm, đầy tình thương yêu.
- Nghỉ ngơi đúng sau các dấu câu và giữa các cụm từ.
2.   Kĩ năng đọc hiểu :
- Nắm nghĩa các từ chú giải cuối bài đọc.
- Hiểu được nội dung là lời bài thơ. Cảm nhận được tình yêu thương Bác Hồ đối với các em. Nhớ lời khuyên của Bác, yêu Bác.
- Học thuộc lòng bài thơ

II./  ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : Giáo viên:
- Tranh minh hoạ bài đọc. Thêm tranh ảnh Bác Hồ với thiếu nhi.
- Bảng ghi sẵn nội dung hướng dẫn luyện đọc.  

III./  CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1. Khởi động : 1
2. Kiểm tra bài cũ :  
- 2 HS đọc bài lá thư nhầm địa chỉ – Trả lời câu hỏi nội dung bài.
3. Bài mới :
 

doc 3 trang Hải Anh 21/07/2023 260
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tập đọc Lớp 2 - Tuần 19: Thư trung thu - Phùng Thị Tiết", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docgiao_an_tap_doc_lop_2_tuan_19_thu_trung_thu_phung_thi_tiet.doc

Nội dung text: Giáo án Tập đọc Lớp 2 - Tuần 19: Thư trung thu - Phùng Thị Tiết

  1. Trường tiểu họcVĩnh Trung GV: Phùng Thị Tiết Đoạn 1 : Lời thư. Đoạn 2 : Lời thơ. - Treo bảng phụ hướng dẫn HS ngắt (ng) nhịp ở HS nối tiếp đọc từng đoạn. cuối dòng thơ. - Đặt câu hỏi để HS rút các từ mới ghi bảng, giải thích. c. Đọc từng đoạn trong nhóm. d. Thi đọc giữa các nhóm. 10’ 3. Họat động 3 : Tìm hiểu bài. Mục tiêu : Giúp HS nắm được nội dung bức thư. Cách tiến hành : GV yêu cầu HS đọc thầm, đọc thành tiếng trả - HS đọc trả lời câu hỏi. lời các câu hỏi trong SGK. 5’ 4. Hoạt động 4 : Luyện đọc lại. GV hướng dẫn HS cả lớp đọc thuộc lòng bài thơ 2’ 5. Hoạt động 5 : Củng cố – dặn dò. - Nhận xét chung về tiết học – nhắc lời khuyên của Bác. - Học sinh cả lớp hát bài “ Ai yêu Bác Hồ Chí Minh” IV./ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 2 -