Bài giảng Âm nhạc Lớp 4 - Bài: Ôn tập bài hát “ Khăn quàng thắm mãi vai em - Trường tiểu học Tân Thạnh A

Bài: Ôn tập bài hát “ Khăn quàng thắm mãi vai em”

       Tập đọc nhạc số 3 “Cùng bước đều”

* Ôn tập bài hát “Khăn quàng thắm mãi vai em”

ppt 15 trang Hải Anh 18/07/2023 140
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Âm nhạc Lớp 4 - Bài: Ôn tập bài hát “ Khăn quàng thắm mãi vai em - Trường tiểu học Tân Thạnh A", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pptbai_giang_am_nhac_lop_4_bai_on_tap_bai_hat_khan_quang_tham_m.ppt

Nội dung text: Bài giảng Âm nhạc Lớp 4 - Bài: Ôn tập bài hát “ Khăn quàng thắm mãi vai em - Trường tiểu học Tân Thạnh A

  1. LUYỆN THANH THEO MẪU LÀ – LA – LÁ – LA – LÀ
  2. Thứ năm ngày 12 tháng 11 năm 2020 Âm nhạc: Bài: Ôn tập bài hát “ Khăn quàng thắm mãi vai em” Tập đọc nhạc số 3 “Cùng bước đều” * Tập đọc nhạc số 3 “ Cùng bước đều”
  3. Luyện cao độ Đồ rê mi fa son
  4. Luyện tập tiết tấu 2 4 Đen đen đen đen trắng đen đen đen đen trắng x x x x xx x x x x x x
  5. Củng cố: Vừa rồi chúng ta học bài hát gì? Ôn tập bài hát: Khăn quàng thắm mãi vai em TĐN số 3: Cùng bước đều Dặn dò: Về nhà hát thuộc bài hát, xem trước bài hát “ Cò lả” Nhận xét tiết học.