Bài giảng Hóa học Lớp 9 - Chủ đề 20: Khái niệm cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ - Trường THCS Nhơn Khánh

Hóa học hữu cơ là ngành chuyên nghiên cứu về các hợp chất hữu cơ và những chuyển đổi của chúng .

Đầu thế kỉ XIX, hóa học hữu cơ được tách ra từ hóa học nói chung . Thời kì đầu , hóa học hữu cơ phát triển chậm do chưa có một cơ sở lí thuyết vững chắc. Sau khi thuyết cấu tạo hóa học ra đời, nhất là khi xây dựng được cơ sở lí thuyết hóa hữu cơ hiện đại , hóa học hữu cơ đã phát triển một cách nhanh chóng .

Ngày nay hóa học hữu cơ đã có nhiều phân ngành khác nhau (hóa học dầu mỏ, hóa học polime, hóa học các hợp chất thiên nhiên …) và đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội

 

ppt 21 trang mianlien 04/03/2023 4200
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Hóa học Lớp 9 - Chủ đề 20: Khái niệm cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ - Trường THCS Nhơn Khánh", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptbai_giang_hoa_hoc_lop_9_chu_de_20_khai_niem_cau_tao_phan_tu.ppt

Nội dung text: Bài giảng Hóa học Lớp 9 - Chủ đề 20: Khái niệm cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ - Trường THCS Nhơn Khánh

 1. Chủ đề 20: KHÁI NIỆM CẤU TẠO PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ ◼ Hợp chất hữu cơ là gì ? ◼ Metan , etilen ,axetilen, benzen có cấu tạo phân tử và tính chất như thế nào ? ◼ Dầu mỏ , khí tự nhiên có thành phần và ứng dụng như thế nào ? ◼ Nhiên liệu là gì ? Sử dụng nhiên liệu như thế nào cho có hiệu quả ?
 2. Chủ đề 20: KHÁI NIỆM CẤU TẠO PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ Nội dung 1 : Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ Thí nghiệm: I- Khái niệm về hợp chất hữu Đốt cháy bông, úp ống nghiệm cơ : phía trên ngọn lửa, khi ống 1. Hợp chất hữu cơ có ở đâu ? nghiệm mờ đi, xoay lại, rót nước Hợp chất hữu cơ có ở xung quanh ta, vôi trong vào. trong cơ thể sinh vật và trong hầu hết Hiện tượng: Nước vôi trong vẩn đục. các loại thực phẩm (gạo, thịt, cá, rau, Nhận xét: Khi bông cháy tạo ra khí quả ), trong các loại đồ dùng (quần CO2 , CO2 mới tạo thành đã tác dụng áo, giấy, mực, ) và ngay trong cơ thể với nước vôi trong tạo ra CaCO3 chúng ta. không tan nên nước vôi trong hóa 2. Hợp chất hữu cơ là gì ? đục. NêuTạihiệnsao nướctượngvôiquantrongsát đượcbị vẩntừđụcthí nghiệm? trên ?
 3. Chủ đề 20: KHÁI NIỆM CẤU TẠO PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ Nội dung 1 : Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ I- Khái niệm về hợp chất hữu cơ : 1. Hợp chất hữu cơ có ở đâu ? Hợp chất hữu cơ có ở xung quanh ta, trong cơ thể sinh vật và trong hầu hết các loại thực phẩm (gạo, thịt, cá, rau, quả ), trong các loại đồ dùng (quần áo, giấy mực, ) và ngay trong cơ thể chúng ta. 2. Hợp chất hữu cơ là gì ? Đa số hợp chất cacbon là hợp chất hữu cơ, chỉ có một số ít không là hợp chất hữu cơ như CO, CO2 , H2CO3 và muối cacbonat của kim loại 3.Các hợp chất hữu cơ được phân loại như thế nào ? HỢP CHẤT HỮU CƠ HIĐROCACBON DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON Dựa vào thành phần phân tử, hợp chất hữu cơ được phân loại như thế nào ?
 4. Bài tập5/tr108(sgk): Hãy sắp xếp các chất: C6H6, CaCO3, C4H10, C2H6O, NaNO3, CH3NO2, NaHCO3, C2H3O2Na vào các cột thích hợp trong bảng sau: HỢP CHẤT HỮU CƠ HỢP CHẤT VÔ DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON CƠ HIĐROCACBON
 5. Bài tập5/tr108(sgk): Hãy sắp xếp các chất: C6H6, CaCO3, C4H10, C2H6O, NaNONaNO33, CH3NO2, NaHCO3, C2H3O2Na vào các cột thích hợp trong bảng sau: HỢP CHẤT HỮU CƠ HỢP CHẤT VÔ DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON CƠ HIĐROCACBON
 6. KHÁI NIỆM VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ Hóa học hữu cơ là ngành chuyên nghiên cứu về các hợp chất hữu cơ và những chuyển đổi của chúng . Đầu thế kỉ XIX, hóa học hữu cơ được tách ra từ hóa học nói chung . Thời kì đầu , hóa học hữu cơ phát triển chậm do chưa có một cơ sở lí thuyết vững chắc. Sau khi thuyết cấu tạo hóa học ra đời, nhất là khi xây dựng được cơ sở lí thuyết hóa hữu cơ hiện đại , hóa học hữu cơ đã phát triển một cách nhanh chóng . Ngày nay hóa học hữu cơ đã có nhiều phân ngành khác nhau (hóa học dầu mỏ, hóa học polime, hóa học các hợp chất thiên nhiên ) và đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội
 7. Bài tập 2/tr108(sgk): Hãy chọn câu đúng trong các câu sau: A Hóa học hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên cứu các hợp chất có trong tự nhiên. B Hóa học hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên cứu các hợp chất của cacbon. C Hóa học hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên cứu về các hợp chất hữu cơ. D Hóa học hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên cứu về các chất có trong cơ thể sống. Sai Ñuùngroài roài
 8. Bài 34 : Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ I. Khái niệm về hợp chất hữu cơ : 1. Hợp chất hữu cơ có ở đâu ? Hợp chất hữu cơ có ở xung quanh ta, trong cơ thể sinh vật và trong hầu hết các loại thực phẩm (gạo, thịt, cá, rau, quả ), trong các loại đồ dùng (quần áo, giấy, mực, ) và ngay trong cơ thể chúng ta. 2. Hợp chất hữu cơ là gì ? Đa số hợp chất cacbon là hợp chất hữu cơ, chỉ có một số ít không là hợp chất hữu cơ như CO, CO2 , H2CO3 và muối cacbonat của kim loại 3.Các hợp chất hữu cơ được phân loại như thế nào ? HỢP CHẤT HỮU CƠ HIĐROCACBON DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON Phân tử chỉ có hai nguyên tố : Ngoài Cacbon và Hiđro, trong phân tử còn có các nguyên tố Cacbon và Hiđro. khác : oxi, clo, nitơ Ví dụ: CH4 , C2H4 , C6H6 Ví dụ: C2H6O , CH3Cl II. Khái niệm về hóa học hữu cơ : - Hóa học hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên cứu về các hợp chất hữu cơ và những chuyển đổi của chúng. - Ngành hóa học hữu cơ đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế, xã hội. Chuẩn bị bài mới: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ Bài tập về nhà : Bài 1 , 3 ,4 trang 108 / sgk
 9. TIEÁT HOÏC ÑEÁN ÑAÂY LAØ HEÁT, XIN CHAÂN THAØNH CAÛM ÔN QUYÙ THAÀY COÂ GIAÙO VAØ CAÙC EM HOÏC SINH THAM GIA TIEÁT HOÏC HOÂM NAY
 10. Bài tập 4/tr108(sgk): Axit axetic có công thức là C2H4O2. Hãy tính thành phần phần trăm về khối lượng của các nguyên tố trong axit axetic ? Bài giải - Ta có: MC2H4O2 = 60 (g) - Thành phần phần trăm về khối lượng của các nguyên tố có trong axit axetic là: %C = 24 x 100% = 40% 60 %H = 4 x 100% = 6,67% 60 %O =100% - (40% + 6,67%) = 53,33%