Bài giảng Khoa học Lớp 4 - Bài 7: Tại sao cần ăn phối hợp nhiều loại thức ăn?

+ Nếu ngày nào cũng chỉ ăn một loại thức ăn và một loại rau thì không đảm bảo đủ chất, mỗi loại thức ăn chỉ cung cấp một số chất và chúng ta sẽ cảm thấy mệt mỏi, chán ăn.

- Để có sức khỏe tốt chúng ta cần ăn như thế nào?

+ Để có sức khỏe tốt chúng ta cần ăn phối hợp nhiều loại thức ăn và thường xuyên thay đổi món ăn.

- Vì sao cần phải phối hợp nhiều loại thức ăn và thường xuyên thay đổi món ăn?

+ Vì không có một loại thức ăn nào có thể cung cấp đầy đủ các chất cần thiết cho hoạt động sống của cơ thể. Thay đổi món ăn để tạo cảm giác ngon miệng và cung cấp đầy đủ nhu cầu dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể.

ppt 14 trang Hải Anh 18/07/2023 180
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Khoa học Lớp 4 - Bài 7: Tại sao cần ăn phối hợp nhiều loại thức ăn?", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pptbai_giang_khoa_hoc_lop_4_bai_7_tai_sao_can_an_phoi_hop_nhieu.ppt

Nội dung text: Bài giảng Khoa học Lớp 4 - Bài 7: Tại sao cần ăn phối hợp nhiều loại thức ăn?

  1. Thứ tư ngày 30 tháng 9 năm 2020 Khoa học KIỂM TRA BÀI CŨ * Kể tên một số vi-ta-min và khoáng chất cần thiết cho cơ thể con người?
  2. Thứ tư ngày 30 tháng 9 năm 2020 Khoa học Tại sao cần ăn phối hợp nhiều loại thức ăn? 1. Vì sao cần phải phối hợp nhiều loại thức ăn và thường xuyên thay đổi món ăn? * Không có một loại thức ăn nào có thể cung cấp đủ các chất cần thiết cho hoạt động sống của cơ thể. Tất cả những chất mà cơ thể cần đều phải lấy từ nhiều nguồn thức ăn khác nhau. Để có sức khoẻ tốt, chúng ta ăn phối hợp nhiều loại thức ăn và thường xuyên thay đổi món ăn. 2. Nhóm thức ăn có trong một bữa ăn cân đối. * Tháp dinh dưỡng cân đối trung bình cho một người trong một tháng.
  3. T×m hiÓu th¸p dinh dìng c©n ®èi: ĂN HẠN CHẾ ĂN ÍT Th¸p dinh dìng ĂN CÓ MỨC ĐỘ c©n ®èi trung ĂN VỪA PHẢI b×nh cho mét ĂN ĐỦ ngêi TRONG mét ĂN ĐỦ th¸ng ĂN ĐỦ
  4. Thứ tư ngày 30 tháng 9 năm 2020 Khoa học Tại sao cần ăn phối hợp nhiều loại thức ăn? 1. Vì sao cần phải phối hợp nhiều loại thức ăn và thường xuyên thay đổi món ăn? * Không có một loại thức ăn nào có thể cung cấp đủ các chất cần thiết cho hoạt động sống của cơ thể. Tất cả những chất mà cơ thể cần đều phải lấy từ nhiều nguồn thức ăn khác nhau. Để có sức khoẻ tốt, chúng ta ăn phối hợp nhiều loại thức ăn và thường xuyên thay đổi món ăn. 2. Nhóm thức ăn có trong một bữa ăn cân đối. * Một bữa ăn có nhiều loại thức ăn đủ nhóm: bột đường, đạm, béo, vi-ta-min, khoáng và chất xơ với tỉ lệ hợp lí như tháp dinh dưỡng cân đối chỉ dẫn là một bữa ăn cân đối.