Bài giảng Lịch sử Lớp 4 - Bài: Âu Lạc

     * Người Âu Lạc đạt được nhiều thành tựu trong cuộc sống, trong đó thành tựu rực rỡ nhất là về sự phát triển quân sự thể hiện ở việc bố trí thành Cổ Loa và chế tạo nỏ bắn được nhiều mũi tên một lần.

+ Xây được thành Cổ Loa kiên cố.

+ Chế tạo được loại nỏ bắn được nhiều mũi tên( gọi là nỏ thần) 

ppt 11 trang Hải Anh 18/07/2023 140
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Lịch sử Lớp 4 - Bài: Âu Lạc", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pptbai_giang_lich_su_lop_4_bai_au_lac.ppt

Nội dung text: Bài giảng Lịch sử Lớp 4 - Bài: Âu Lạc

  1. Thứ tư ngày 30 tháng 9 năm 2020 Lịch sử KIỂM TRA BÀI CŨ - Hãy nói những điều em biết về nhà nước Văn Lang?
  2. Thứ tư ngày 30 tháng 9 năm 2020 Lịch sử Nước Âu Lạc 2. Cuộc sống và những thành tựu của người Âu Lạc. - Công việc chính của người Âu Lạc là gì? - Trồng lúa, chăn nuôi. - Những thành tựu nổi bật của người dân Âu Lạc là gì ? + Biết chế tạo và sử dụng các dụng cụ bằng đồng và sắt. + Chế tạo được loại nỏ bắn được nhiều mũi tên( gọi là nỏ thần) + Xây được thành Cổ Loa kiên cố. * Người Âu Lạc đạt được nhiều thành tựu trong cuộc sống, trong đó thành tựu rực rỡ nhất là về sự phát triển quân sự thể -hiện ở việc bố trí thành Cổ Loa và chế tạo nỏ bắn được nhiều mũi tên một lần.
  3. Lẫy nỏ Thành Cổ Loa
  4. Thứ tư ngày 30 tháng 9 năm 2020 Lịch sử Nước Âu Lạc Ghi nhớ : Cuối thế kỉ III TCN, nước Âu Lạc tiếp nối nước Văn Lang. Nông nghiệp tiếp tục được phát triển. Kĩ thuật chế tạo ra nỏ bắn được nhiều mũi tên và việc xây dựng thành Cổ Loa là những thành tựu đặc sắc về quốc phòng của người dân Âu Lạc. Năm 179 TCN, quân Triệu Đà đã chiếm được Âu Lạc .