Bài giảng Thể dục Lớp 4 - Bài 17: Động tác Chân Trò chơi: Nhanh lên bạn ơi - Huỳnh Quốc Trung

       MỤC TIÊU:

     Giúp học sinh :

   - Ôn hai động tác vươn thở và tay.Yêu cầu thực hiện động tác tương đối chính xác.

  - Học động tác chân.Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác.

  -Trò chơi Nhanh lên bạn ơi.Yêu cầu biết cách chơi và tham gia vào trò chơi.

ppt 9 trang Hải Anh 18/07/2023 160
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Thể dục Lớp 4 - Bài 17: Động tác Chân Trò chơi: Nhanh lên bạn ơi - Huỳnh Quốc Trung", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pptbai_giang_the_duc_lop_4_bai_17_dong_tac_chan_tro_choi_nhanh.ppt

Nội dung text: Bài giảng Thể dục Lớp 4 - Bài 17: Động tác Chân Trò chơi: Nhanh lên bạn ơi - Huỳnh Quốc Trung

  1. Thể dục Khối 4 Bài 17 Động tác Chân Trò chơi: Nhanh lên bạn ơi
  2. Bài 17 Động tác Chân Trò chơi: Nhanh lên bạn ơi NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: Mở đầu : - Phổ biến nội dung yêu cầu giờ - Đứng tại chỗ, vỗ tay và hát - Kiểm tra bài cũ : 4 Hs
  3. Bài 17 Động tác Chân Trò chơi: Nhanh lên bạn ơi NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: Cơ bản : ❖ Động tác Chân
  4. Bài 17 Động tác Chân Trò chơi: Nhanh lên bạn ơi NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: Kết thúc : - Thả lỏng - Hệ thống lại bài học - Dặn dò: Về nhà luyện tâp 3 động tác thể dục đã học