Đề kiểm tra giữa học kì II môn Giáo dục công dân Lớp 7 - Năm học 2020-2021 - Đề 2 - Trường THCS Nhơn Phúc (Có đáp án)

A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (5.0 điểm)

                        Câu 1. Chất thải rắn gồm túi nylon, chai nhựa mất bao nhiêu năm để phân hủy

A. Chỉ vài tháng

B.  1 năm

C.  5 năm

D. Từ 100 năm đến 1000 năm

Câu 2.  Cách xử lí rác thải nào tốt nhất để bảo vệ môi trường

A. Đốt hoặc chôn dưới đất                          

B. Phân loại rác: rác hữu cơ, rác có khả năng tái chế- tái sử dụng, các loại rác khác

C. Đổ rác ra sông, suối, ao hồ

D. Vứt rác lên núi

Câu 3: Để thực hiện tốt “ Sống và làm việc có kế hoạch” học sinh phải

A. Lập ra kế hoạch và phải thực hiện

B. Bố mẹ bào làm gì thì làm

C. Chẳng cần có kế hoạch làm gì

D. Nước đến chân mới nhảy           

Câu 4: Di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESSCO công nhận’

A. Múa rối nước                                                                   B. Võ cổ truyền Bình Định

C. Bộ mộc bản triều Nguyễn                                              D. Dân ca ví, dặm Nghệ- Tĩnh

            Câu 5. Những hành vi nào xâm phạm đến quyền trẻ em

A. Bắt trẻ em sống trong môi trường độc hại                   B. Xúc phạm nhân phẩm, danh dự

C. Bắt trẻ em nhịn ăn, uống                                                D. Cả A, B, C đều đúng

            Câu 6. “Trẻ em tàn tật, khuyết tật được Nhà nước và xã hội giúp đỡ trong việc điều trị, phục hồi chức năng” thuộc nhóm quyền? 

A.Quyền sống                                               B. Quyền được giáo dục

B. Quyền được chăm sóc                            D. Quyền được bảo vệ

docx 7 trang mianlien 04/03/2023 2760
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra giữa học kì II môn Giáo dục công dân Lớp 7 - Năm học 2020-2021 - Đề 2 - Trường THCS Nhơn Phúc (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_giua_hoc_ki_ii_mon_giao_duc_cong_dan_lop_7_nam_h.docx

Nội dung text: Đề kiểm tra giữa học kì II môn Giáo dục công dân Lớp 7 - Năm học 2020-2021 - Đề 2 - Trường THCS Nhơn Phúc (Có đáp án)

  1. - Quyền - Vận được dụng chăm - Tình kiến sóc huống thức cá - Hành về xâm nhân Chủ đề: vi xâm phạm để giải Quyền phạm các quyết trẻ em; quyền quyền tình Quyền trẻ em trẻ em huống và nghĩa vụ công dân trong gia đình Số câu 2 1 1 4 Số điểm 1 1 1 3 - Tích - Cách hợp xử lí Chủ đề: giữa rác thải Quyền chủ đề - Phân và Quyền hủy túi nghĩa trẻ em, nylon vụ của bảo vệ công môi dân về trường trật tự và di an toàn sản văn xã hội; hóa Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên Số câu 1 2 3 nhiên Số điểm 2 1 3
  2. Câu 5. Những hành vi nào xâm phạm đến quyền trẻ em A. Bắt trẻ em sống trong môi trường độc hại B. Xúc phạm nhân phẩm, danh dự C. Bắt trẻ em nhịn ăn, uống D. Cả A, B, C đều đúng Câu 6. “Trẻ em tàn tật, khuyết tật được Nhà nước và xã hội giúp đỡ trong việc điều trị, phục hồi chức năng” thuộc nhóm quyền? A.Quyền sống B. Quyền được giáo dục B. Quyền được chăm sóc D. Quyền được bảo vệ Câu 7. Đánh dấu X vào ô với tình huống Đúng hoặc Sai, tương ứng trong bản sau: Tình huống Đúng Sai a, Ghi tên của mình lên tường thành trong các di tích lịch sử b, Vứt xác động vật chết xuống sông gần nhà c. Cho trẻ em xem những hình ảnh kinh dị, làm chúng sợ hãi d. Đổ rác đúng nơi quy định, khuyên mọi người chung tay bảo vệ môi trường e. Tìm thấy cổ vật quốc gia nhưng đem đi giấu thành của riêng f. Đổi ve chai lấy hạt giống, trồng cây xanh g. Đánh cá bằng điện, bẫy chim h. Giữ thói quen tốt, sống có kế hoạch B. TỰ LUẬN: ( 5 điểm) Câu 1: Trình bày khái niệm di sản văn hóa phi vật thể và di sản văn hóa vật thể? Câu 2 : Đọc tình huống sau và trả lời câu hỏi: Ngày nay, có rất nhiều người lợi dụng những đứa trẻ bị bỏ rơi, mồ côi đi xin ăn chuộc lợi cho họ . Tiền những đứa trẻ đem về đều bị họ bóc lột lấy hết. Nếu không xin được tiền sẽ bị bỏ đói hoặc bị đánh đập. a. Theo em những đứa trẻ xin ăn đó không được hưởng những quyền gì so với các bạn cùng lứa tuổi? b. Em sẽ làm gì khi tình cờ phát hiện một nhóm chăn dắt ăn xin trẻ em? Câu 3: Kể tên 5 di sản văn hóa vật thể của Việt Nam được UNESSCO công nhận là di sản thế giới C. ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN :( 5 điểm) Câu 1-6 (3 điểm) Đúng mỗi câu 0.5 điểm Câu hỏi 1 2 3 4 5 6 Đáp án D B A D D B Biểu điểm 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 Câu 7 (2 điểm) Mỗi ý đúng được 0,25 điểm a S 0,25
  3. Trường THCS Nhơn Phúc KIỂM TRA GIỮA HKII GT1 MÃ Họ và tên: Năm học: 2020- 2021 PHÁCH Lớp 7A SBD Phòng Môn kiểm tra: GDCD 7 Thời gian làm bài : 45 phút Điểm bằng số Điểm bằng GK1 GK 2 Nhận xét: chữ A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (5.0 điểm) Câu 1. Chất thải rắn gồm túi nylon, chai nhựa mất bao nhiêu năm để phân hủy A. Chỉ vài tháng B. 1 năm C. 5 năm D. Từ 100 năm đến 1000 năm Câu 2. Cách xử lí rác thải nào tốt nhất để bảo vệ môi trường A. Đốt hoặc chôn dưới đất B. Phân loại rác: rác hữu cơ, rác có khả năng tái chế- tái sử dụng, các loại rác khác C. Đổ rác ra sông, suối, ao hồ D. Vứt rác lên núi Câu 3: Để thực hiện tốt “ Sống và làm việc có kế hoạch” học sinh phải A. Lập ra kế hoạch và phải thực hiện B. Bố mẹ bào làm gì thì làm C. Chẳng cần có kế hoạch làm gì D. Nước đến chân mới nhảy Câu 4: Di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESSCO công nhận’ A. Múa rối nước B. Võ cổ truyền Bình Định C. Bộ mộc bản triều Nguyễn D. Dân ca ví, dặm Nghệ- Tĩnh Câu 5. Những hành vi nào xâm phạm đến quyền trẻ em A. Bắt trẻ em sống trong môi trường độc hại B. Xúc phạm nhân phẩm, danh dự C. Bắt trẻ em nhịn ăn, uống D. Cả A, B, C đều đúng Câu 6. “Trẻ em tàn tật, khuyết tật được Nhà nước và xã hội giúp đỡ trong việc điều trị, phục hồi chức năng” thuộc nhóm quyền? A.Quyền sống B. Quyền được giáo dục B. Quyền được chăm sóc D. Quyền được bảo vệ Câu 7. Đánh dấu X vào ô với tình huống Đúng hoặc Sai, tương ứng trong bản sau: