Đề kiểm tra giữa kỳ 2 môn Vật Lý Lớp 8 - Năm học 2020-2021 (Có đáp án)

Câu 1. Một vật khối lượng 5 kg, rơi từ độ cao 200m xuống đất. Khi đó trọng lực đã thực hiện một công là bao nhiêu?

A. 10000J                      B. 1000J                         C. 1J                     D. 10J

Câu 2. Cần cẩu A nâng được 1000kg lên cao 6m trong 1 phút. Cần cẩu B nâng được 800kg  lên cao 5m trong 30 giây. Hãy so sánh công suất của hai cần cẩu.

A. Công suất của A lớn hơn.

B. Công suất của B lớn hơn.

C. Công suất của A và của B bằng nhau.

D. Chưa đủ dữ liệu để so sánh  hai công suất này.

Câu 3. Một vật được ném lên cao theo phương thẳng đứng. Câu phát biểu nào sau đây là đầy đủ nhất?

A. Vật có động năng.

B. Vật có thế năng hấp dẫn.

C. Vật vừa có thế năng vừa có động năng.

D. Vật có không cơ năng. 

Câu 4. Hiện tượng nào sau đây không phải là hiện tượng khuếch tán? 

  1. Hiện tượng xảy ra khi đổ axit vào nước. 
  2. Hiện tượng xảy ra khi đổ axit vào xút. 
  3. Ta ngửi thấy mùi thơm của nước hoa. 
  4. Ta mến thấy nước chanh mặn. 
doc 12 trang mianlien 04/03/2023 4780
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra giữa kỳ 2 môn Vật Lý Lớp 8 - Năm học 2020-2021 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_giua_ky_2_mon_vat_ly_lop_8_nam_hoc_2020_2021_co.doc

Nội dung text: Đề kiểm tra giữa kỳ 2 môn Vật Lý Lớp 8 - Năm học 2020-2021 (Có đáp án)

  1. Tổng số câu 8 2 1 1 1 13 Tổng số điểm 4đ 1đ 2đ 2đ 1đ 10đ 100 Tỉ lệ % 40% 30% 20% 10% % III. Đề kiểm tra ; Đề 1 I /Phần Trắc nghiệm (5 điểm ) Khoanh chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng trong các câu sau : Câu 1. Một vật khối lượng 5 kg, rơi từ độ cao 200m xuống đất. Khi đó trọng lực đã thực hiện một công là bao nhiêu? A. 10000J B. 1000J C. 1J D. 10J Câu 2. Cần cẩu A nâng được 1000kg lên cao 6m trong 1 phút. Cần cẩu B nâng được 800kg lên cao 5m trong 30 giây. Hãy so sánh công suất của hai cần cẩu. A. Công suất của A lớn hơn. B. Công suất của B lớn hơn. C. Công suất của A và của B bằng nhau. D. Chưa đủ dữ liệu để so sánh hai công suất này. Câu 3. Một vật được ném lên cao theo phương thẳng đứng. Câu phát biểu nào sau đây là đầy đủ nhất? A. Vật có động năng. B. Vật có thế năng hấp dẫn. C. Vật vừa có thế năng vừa có động năng. D. Vật có không cơ năng. Câu 4. Hiện tượng nào sau đây không phải là hiện tượng khuếch tán? A. Hiện tượng xảy ra khi đổ axit vào nước. B. Hiện tượng xảy ra khi đổ axit vào xút. C. Ta ngửi thấy mùi thơm của nước hoa. D. Ta mến thấy nước chanh mặn. Câu5 : Nước biển có vị mặn vì ? A. Các phân tử nước biển có vị mặn . B. Các phân tử nước và phân tử muối liên kết với nhau . C. Các phân tử nước và phân tử muối xen kẽ với nhau. D. Các phân tử nước và nguyên tử muối xen kẽ với nhau . Câu6 : Trong các vật sau đây, vật nào vừa có thế năng vừa có động năng? A. Hòn bi đang lăn trên mặt đất. B. Lò xo để tự nhiên ở một độ cao naò đó so với mặt đất. C. Viên đạn đang bay. D. Lò xo bị ép đặt ngay trên mặt đất. Câu7: Hiện tượng nào sau đây liên quan đến chuyển động nhiệt . A. Khói từ các nhà máy xả ra . B. Không khí hòa vào trong nước . C. Sự tan của nước đá. D. Bụi tung lên khi xe cộ chạy qua . Câu8 : . Quả táo đang ở trên cây, năng lượng của quả táo thuộc dạng nào?
  2. B. Hiện tượng xảy ra khi đổ axit vào xút. C. Ta ngửi thấy mùi thơm của nước hoa. D. Cả A và C. Câu5 : Nước biển có vị mặn vì ? A. Các phân tử nước và phân tử muối xen kẽ với nhau. B. Các phân tử nước biển có vị mặn . C. Các phân tử nước và phân tử muối liên kết với nhau . D. Các phân tử nước và nguyên tử muối xen kẽ với nhau . Câu6 : Trong các vật sau đây, vật nào vừa có thế năng vừa có động năng? A. Hòn bi đang lăn trên mặt đất. B. Viên đạn đang bay. C. Lò xo để tự nhiên ở một độ cao nào đó so với mặt đất. D. Lò xo bị ép đặt ngay trên mặt đất. Câu7: Hiện tượng nào sau đây liên quan đến chuyển động nhiệt . A. Khói từ các nhà máy xả ra . B. Không khí hòa vào trong nước . C. Sự tan của nước đá. D. Bụi tung lên khi xe cộ chạy qua . Câu8 : . Quả táo đang ở trên cây, năng lượng của quả táo thuộc dạng nào? A. Thế năng đàn hồi. B. Thế năng hấp dẫn. C. Động năng. D. Không có năng lượng. Câu 9. Một học sinh kéo đều một gầu nước trọng lượng 80N từ giếng sâu 5m lên. Thời gian kéo hết 0,4 phút. Công suất của lực kéo là bao nhiêu? A. 100 W B. 400 W C. 40 W D. 16,6W Câu 10. Cần cẩu A có công suất 850W, cần cẩu B có công suất 980W. Cần cẩu có khả năng thực hiện công lớn hơn. A. Cần cẩu A lớn hơn. B. Cần cẩu B lớn hơn. C. Cả hai có khả năng thực hiện công như của nhau. D. Chưa đủ dữ liệu để so sánh. II. Phần tự luận (5 đ ) Viết câu trả lời hoặc lời giải cho các câu hỏi sau Câu 11. (1đ) Một công nhân dùng ròng rọc động kéo 1 bao xi-măng nặng 50 kg từ mặt đất lên tầng hai cao 3,5m, trong 0,5 phút. Tính công và công suất trung bình của người công nhân? Cho hiệu suất của ròng rọc là 100%. Câu 12. (2đ). Bằng sự hiểu biết về cấu tạo chất hãy giải thích hiện tượng giảm thể tích của hỗn hợp rượu nước? Câu 13 (2đ). Giải thích hiện tượng không khí có trong nước ở sông, suối, ao hồ? IV. Đáp án và hướng dẫn chấm : Đề 1
  3. 1 8A1 2 8A2 3 8A3 4 8A4 VI. Nhận xét, rút kinh nghiệm
  4. Câu8 : . Quả táo đang ở trên cây, năng lượng của quả táo thuộc dạng nào? A. Thế năng đàn hồi. B. Thế năng hấp dẫn. C. Động năng. D. Không có năng lượng. Câu 9. Một học sinh kéo đều một gầu nước trọng lượng 60N từ giếng sâu 6m lên. Thời gian kéo hết 0,5 phút. Công suất của lực kéo là bao nhiêu? A. 360 W B. 720 W C. 180 W D. 12 W Câu 10. Cần cẩu A có công suất 850W, cần cẩu B có công suất 980W. Cần cẩu có khả năng thực hiện công lớn hơn. A. Cần cẩu A lớn hơn. B. Cần cẩu B lớn hơn. C. Cả hai có khả năng thực hiện công như của nhau. D. Chưa đủ dữ liệu để so sánh. II. Phần tự luận (5 đ ) Viết câu trả lời hoặc lời giải cho các câu hỏi sau Câu 11. (1đ). Một công nhân dùng ròng rọc động kéo 1 bao xi-măng nặng 50 kg từ mặt đất lên tầng hai cao 3,5m, trong 0,5 phút. Tính công và công suất trung bình của người công nhân? Cho hiệu suất của ròng rọc là 100%. Câu 12. (2đ). Nêu một hiện tượng chứng tỏ các chất được cấu tạo từ những hạt riêng biệt vô cùng nhỏ bé, giữa chúng có khoảng cách? Giải thích hiện tượng đó? Câu 13 (2đ). Giải thích hiện tượng không khí có trong nước ở sông, suối, ao hồ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  5. A. Vật có động năng. B. Vật có thế năng hấp dẫn. C. Vật vừa có thế năng vừa có động năng. D. Vật có không cơ năng. Câu 4. Hiện tượng nào sau đây là hiện tượng khuếch tán? A. Hiện tượng xảy ra khi đổ axit vào nước. B. Hiện tượng xảy ra khi đổ axit vào xút. C. Ta ngửi thấy mùi thơm của nước hoa. D. Cả A và C. Câu5 : Nước biển có vị mặn vì ? A. Các phân tử nước và phân tử muối xen kẽ với nhau. B. Các phân tử nước biển có vị mặn . C. Các phân tử nước và phân tử muối liên kết với nhau . D. Các phân tử nước và nguyên tử muối xen kẽ với nhau . Câu6 : Trong các vật sau đây, vật nào vừa có thế năng vừa có động năng? A. Hòn bi đang lăn trên mặt đất. B. Viên đạn đang bay. C. Lò xo để tự nhiên ở một độ cao nào đó so với mặt đất. D. Lò xo bị ép đặt ngay trên mặt đất. Câu7: Hiện tượng nào sau đây liên quan đến chuyển động nhiệt . A. Khói từ các nhà máy xả ra . B. Không khí hòa vào trong nước . C. Sự tan của nước đá. D. Bụi tung lên khi xe cộ chạy qua . Câu8 : . Quả táo đang ở trên cây, năng lượng của quả táo thuộc dạng nào? A. Thế năng đàn hồi. B. Thế năng hấp dẫn. C. Động năng. D. Không có năng lượng. Câu 9. Một học sinh kéo đều một gầu nước trọng lượng 80N từ giếng sâu 5m lên. Thời gian kéo hết 0,4 phút. Công suất của lực kéo là bao nhiêu? A. 100 W B. 400 W C. 40 W D. 16,6W Câu 10. Cần cẩu A có công suất 850W, cần cẩu B có công suất 980W. Cần cẩu có khả năng thực hiện công lớn hơn. A. Cần cẩu A lớn hơn. B. Cần cẩu B lớn hơn. C. Cả hai có khả năng thực hiện công như của nhau. D. Chưa đủ dữ liệu để so sánh. II. Phần tự luận (5 đ ) Viết câu trả lời hoặc lời giải cho các câu hỏi sau Câu 11. (1đ). Một công nhân dùng ròng rọc động kéo 1 bao xi-măng nặng 50 kg từ mặt đất lên tầng hai cao 3,5m, trong 0,5 phút. Tính công và công suất trung bình của người công nhân? Cho hiệu suất của ròng rọc là 100%. Câu 12. (2đ). Bằng sự hiểu biết về cấu tạo chất hãy giải thích hiện tượng giảm thể tích của hỗn hợp rượu nước?