Giáo án Tập đọc Lớp 2 - Tuần 14: Tiếng võng kêu - Huỳnh Thị Ngọc Vi

Môn : Tập đọc
Bài :  TIẾNG VÕNG KÊU.
Tuần : 14
Ngày dạy : 07 – 12 – 2005.

I./  MỤC TIÊU:
1. Rèn kĩ năng đọc thành tiếng :
-    Đọc trơn toàn bài. Ngắt nhịp đúng các câu thơ bốn chữ (chủ yếu nhịp 2 /2)
-    Biết đọc bài với giọng nhẹ nhàng, êm ái.
2. Rèn kĩ năng đọc - hiểu :
-    Hiểu nghĩa các từ mới: gian, phơ phất, vương vương
-    Hiểu ý chung của bài: tình cảm yêu thương của nhà thơ nhỏ với em gái của mình và quê hương.
3. Thuộc lòng 1, 2 khổ thơ :

II./  ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
-  Giáo viên : Tranh minh họa bài đọc trong sách giáo khoa.
Bảng phụ .

III./  CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1. Khởi động : 1
2. Bài cũ :  4
-  2 HS đọc 2 mẫu nhắn tin trong bài tập đọc trước. Trả lời câu hỏi cuối bài
-  HS 3 đọc mẫu nhắn tin em đã viết.
-  GV nhận xét ghi điểm.
3. Bài mới :     
 

doc 3 trang Hải Anh 21/07/2023 280
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tập đọc Lớp 2 - Tuần 14: Tiếng võng kêu - Huỳnh Thị Ngọc Vi", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docgiao_an_tap_doc_lop_2_tuan_14_tieng_vong_keu_huynh_thi_ngoc.doc

Nội dung text: Giáo án Tập đọc Lớp 2 - Tuần 14: Tiếng võng kêu - Huỳnh Thị Ngọc Vi

  1. Trường tiểu học Vĩnh Ngọc GV: Huỳnh Thị Ngọc Vi HS phát âm sai lên bảng. Hướng dẫn HS luyện - Luyện đọc từ khó : kẽo kẹt, võng, gian đọc. - GV mời dãy B đọc lược 2. - Dãy B đọc bài b. Đọc từng khổ thơ trước lớp : - GV treo bảng phụ ghi sẵn khổ thơ cần ngắt - HS dùng bút chì gạch vào sách nhịp (khổ thơ cuối). - Yêu cầu HS nối tiếp nhau đọc 3 khổ thơ của - 3 HS đọc bài. GV kết hợp rút từ ngữ mới ghi bảng: gian, phơ phất, vương vương c. Đọc từng khổ thơ trong nhóm: - Yêu cầu HS đọc theo nhóm 3. tổ chức thi đọc - HS sinh hoạt nhóm 3. Chú ý giúp đỡ các giữa các nhóm. bạn đọc yếu. - GV và cả lớp bình chọn nhóm đọc hay nhất. - Đại diện nhóm thi đọc d. Đọc đồng thanh cả bài : 10’ 3. Họat động 3 : Tìm hiểu bài Mục tiêu : Giúp HS nắm nội dung và ý nghĩa của bài. Cách tiến hành : - GV yêu cầu HS đọc thầm (thành tiếng) bài - HS đọc, trả lời câu hỏi theo yêu cầu của thơ, lần lượt trả lời các câu hỏi cuối bài sách giáo viên. giáo khoa trang 118. * Lưu ý: Câu hỏi 2 cho HS thảo luận nhóm 4 nêu ý kiến. 8’ 4. Hoạt động 4 : hướng dẫn đọc thuộc lòng khổ thơ em thích. Mục tiêu : Giúp HS học thuộc lòng 1, 2 khổ thơ ngay tại lớp - Cách tiến hành : GV treo bảng phụ viết sẵn - HS đọc thuộc lòng khổ thơ em thích bài thơ, yêu cầu HS nhìn bảng đọc thầm, thuộc lòng khổ thơ mà mình thích. - GV nhận xét ghi điểm - HS xung phong đọc và nêu lý do vì sao thích khổ thơ đó. 3’ 5. Hoạt động 5 : Củng cố – dặn dò. - Tổ chức trò chơi “Truyền điện” củng cố cho - HS chơi trò chơi. HS đọc thuộc lòng bài thơ. - GV yêu cầu HS nêu nội dung bài thơ - Tình cảm yêu thương của nhà thơ nhỏ đối với em gái của mình và đối với quê hương - Nhận xét tiết dạy. Dặn HS về nhà học thuộc bài thơ IV./ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 2 -