Giáo án Tập đọc Lớp 2 - Tuần 17: Tìm ngọc - Trịnh Vũ Ngọc Loan

Giáo án Tập đọc Lớp 2 - Tuần 17: Tìm ngọc - Trịnh Vũ Ngọc Loan
Môn : Tập đọc
Bài :  TÌM NGỌC (2 tiết).
Tuần : 17
Ngày dạy :

I./  MỤC TIÊU:
1. Rèn kĩ năng đọc thành tiếng :
-    Đọc trơn toàn bài. Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm, dấu phẩy giữa các cụm từ .
-    Biết đọc truyện bằng giọng kể nhẹ nhàng tình cảm: nhấn giọng bằng những từ ngữ kể về sự thông minh và tình nghĩa của cho, mèo.
2. Rèn kĩ năng đọc - hiểu :
-    Hiểu nghĩa các từ ngữ : Long Vương, thợ kim hoàn, đánh tráo.
-    Hiểu ý nghĩa truyện : Khen ngợi những vật nuôi trong nhà tình nghĩa, thông minh, thực sự là bạn của con người.

II./  ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Giáo viên:  Tranh minh họa bài đọc trong sách giáo khoa.
 Bảng phụ.

III./  CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1. Khởi động : 1
2. Bài cũ :  4
- GV kiểm tra 3 HS đọc thuộc lòng bài thơ “Đàn gà mới nở”, trả lời câu hỏi về bài đọc.
- Giáo viên nhận xét ghi điểm.
 

doc 3 trang Hải Anh 21/07/2023 320
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tập đọc Lớp 2 - Tuần 17: Tìm ngọc - Trịnh Vũ Ngọc Loan", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docgiao_an_tap_doc_lop_2_tuan_17_tim_ngoc_trinh_vu_ngoc_loan.doc

Nội dung text: Giáo án Tập đọc Lớp 2 - Tuần 17: Tìm ngọc - Trịnh Vũ Ngọc Loan

  1. Trường tiểu học Vĩnh Ngọc GV: Trịnh Vũ Ngọc Loan b. Đọc từng đoạn trước lớp : - GV treo bảng phụ ghi sẵn một số câu văn cần - HS dùng bút chì gạch vào sách. ngắt nhịp và nhấn giọng. Hướng dẫn HS luyện đọc (sách GV). - Yêu cầu HS nối tiếp nhau đọc 6 đoạn của bài. - 6 HS nối tiếp nhau đọc. - GV kết hợp rút từ ngữ mới ghi bảng: Long Vương, thợ kim hoàn, đánh tráo. c. Đọc từng đoạn trong nhóm: - Yêu cầu HS đọc theo nhóm 6. tổ chức thi đọc - HS sinh hoạt nhóm 6. Chú ý giúp đỡ các giữa các nhóm. bạn đọc yếu. - Đại diện nhóm thi đọc. d. Đọc đồng thanh bài : TIẾT 2 20’ 3. Họat động 3 : Tìm hiểu bài. Mục tiêu : Giúp HS nắm nội dung và ý nghĩa của bài. Cách tiến hành : - HS đọc, trả lời câu hỏi theo yêu cầu của - GV yêu cầu HS đọc thầm (thành tiếng) câu giáo viên. chuyện. Lần lượt trả lời các câu hỏi cuối bài sách giáo khoa trang 139. 10’ 4. Hoạt động 4 : Luyện đọc lại. Mục tiêu : Giúp HS đọc trôi chảy toàn bài. - Cách tiến hành : Tổ chức cho HS thi đọc cá nhân. Chú ý HS trung bình và yếu - GV và cả lớp bình chọn bạn đọc hay nhất. - HS thi đọc. 5’ 5. Hoạt động 5 : Củng cố – dặn dò. - Một HS đọc cả bài. GV hỏi : qua câu chuyện - HS trả lời. em hiểu đều gì. - Nhận xét tiết học - Dặn HS về nhà đọc lại truyện. IV./ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 2 -