Giáo án Toán 6 bổ sung - Tuần 22+23 - Năm học 2019-2020 - Huỳnh Văn Giàu

CỘNG, TRỪ, NHÂN HAI SỐ NGUYÊN

I.  MỤC TIÊU

1. Kiến thức, kĩ năng, thái độ

* Kiến thức:

- Ôn tập  về phép cộng hai số nguyên cùng dấu, khác dấu và tính chất của phép cộng các số nguyên

- HS rèn luyện kỹ năng trừ hai số nguyên: biến trừ thành cộng, thực hiện phép cộng.

.- Ôn tập về phép nhân hai số nguyên cùng dấu, khác dấu 

* Kỹ năng:

- Rèn luyện kỹ năng tính toán hợp lý, biết cách chuyển vế, quy tắc bỏ dấu ngoặc.

- HS rèn luyện kỹ năng nhân hai số nguyên: 

- Rèn luyện kỹ năng tính toán hợp lý, 

   Củng cố khái niệm Z, N, thứ tự trong Z.

  *Thái độ:

- HS tích cực, tự giác hơn trong học tập.

     2. Phầm chất,  năng lực: Tự học, đọc hiểu, giải quyết vấn đề , sáng tạo, hợp tác nhóm, tính toán , trình bày . 

II. CHUẨN BỊ

-GV: Đề bài tập

-HS: Ôn lai quy tắc cộng, nhân 2 số nguyên

doc 4 trang Hải Anh 18/07/2023 200
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Toán 6 bổ sung - Tuần 22+23 - Năm học 2019-2020 - Huỳnh Văn Giàu", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docgiao_an_toan_6_bo_sung_tuan_2223_nam_hoc_2019_2020_huynh_van.doc

Nội dung text: Giáo án Toán 6 bổ sung - Tuần 22+23 - Năm học 2019-2020 - Huỳnh Văn Giàu

  1. khác dấu không đối nhau ta làm thế nào? ? 4: Phát biểu quy tắc phép trừ số nguyên. Viết công thức. Hoạt động 2 : bài tập áp dụng GV : hướng đẫn cho HS : Chú ý quan Bài 1: a/ Sắp xếp các số nguyên học sinh cách làm bài sát và trả lời và sau theo thứ tự tăng dần và chính xác nội dung sửa bài 2, 0, -1, -5, -17, 8 Giải Các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần là : -17-5, -1, 0,2, 8 b/ Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự giảm dần -103, -2004, 15, 9, -5, 2004 Giải Các số nguyên sau theo thứ tự GV : hướng đẫn cho giảm dần là : học sinh cách làm bài 2004,15,9,-5-103, -2004 và chính xác nội dung Bài 2: Trong các cách viết sau, cách viết nào đúng? HS : Chú ý quan a/ -3 -5; c/ -12 > -11; sát và trả lời và d/ |9| = 9; e/ |-2004| < 2004; sửa bài f/ |-16| < |-15| GV : hướng đẫn cho ĐS: Các câu sai: c/ e/ f/ học sinh cách làm bài Bài 3: Tìm x biết: và chính xác nội dung a/ |x- 5| = 3; b/ |1 -x| = 7; Hướng dẫn a/ |x -5| = 3 nên x -5 = 3 HS : Chú ý quan + ) x - 5 = 3 x = 8 sát và trả lời và +) x - 5 = -3 x = 2 sửa bài Bài 4: Tính nhanh: a/ 234 - 117 + (-100) + (-234) GV : hướng đẫn cho = 234-234-117-100 học sinh cách làm bài HS : Chú ý quan = -217 và chính xác nội dung sát và trả lời và b/ -927 + 1421 + 930 + (-1421) sửa bài =1421-1421+930-927 = 7 52
  2. = 100-100 = 0 IV. KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ BÀI HỌC (2P) - HS tự đánh giá về kết quả học tập của bản thân và của bạn - GV đánh giá kết quả giờ học V. RÚT KINH NGHIỆM: Duyệt tuần 22,23, ngày /1/2019 Tổ trưởng Huỳnh Văn Giàu 54