Giáo án Toán 6 bổ sung - Tuần 26 - Năm học 2019-2020 - Huỳnh Văn Giàu

LT QUY ĐỒNG MẪU PHÂN SỐ

I. Mục tiêu

1. Kiến thức, kĩ năng, thái độ

* Kiến thức: Ôn tập về các bước quy đồng mẫu hai hay nhiều phân số. Ôn tập về so sánh hai phân số

* Kĩ năng:  Rèn luyện HS ý thức làm việc theo quy trình, thực hiện đúng, đầy đủ các bước quy đồng, rèn kỹ năng tính toán, rút gọn và so sánh phân số.

* Thái độ: Rèn tính cẩn thận,chính xác

     2. Phầm chất,  năng lực: Tự học, đọc hiểu, giải quyết vấn đề , sáng tạo, hợp tác nhóm, tinh toán , trinh bày . 

       II. Chuẩn bị:

GV: Bài tập, bảng phụ, phấn màu.

HS: Dụng cụ học tập

III. Tổ chức các hoạt động dạy học

     1. Ổn định lớp.

2. Kiểm tra bài cũ:

3. Bài mới:

HĐ 1: HĐ mở đầu

Mục đích: HS nhắc lại quy tắc QĐM nhiều PS

Câu 1: Phát biểu quy tắc quy đồng mẫu hai hay nhiều phân số có mẫu số dương?

Câu 2: Nêu cách so sánh hai phân số cùng mẫu.

 Áp dụng: so sánh hai phân số  và

docx 2 trang Hải Anh 18/07/2023 220
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Toán 6 bổ sung - Tuần 26 - Năm học 2019-2020 - Huỳnh Văn Giàu", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxgiao_an_toan_6_bo_sung_tuan_26_nam_hoc_2019_2020_huynh_van_g.docx

Nội dung text: Giáo án Toán 6 bổ sung - Tuần 26 - Năm học 2019-2020 - Huỳnh Văn Giàu

  1. đồng mẫu các phân số 9 98 15 sau: ; ; Bài 2: Các phân số sau có bằng 30 80 1000 Ghi đề bài và giải nhau hay không? Gọi hai hs lên bảng ngoài nháp Giải giải - Có thể so sánh theo định nghĩa hai Cả lớp nhận xét Trả lời phân số bằng nhau hoặc quy đồng Bài 2: Các phân số sau 4 hs lên bảng thực cùng mẫu rồi so sánh có bằng nhau hay không? hiện - Kết quả: 3 39 9 a/ và ; b/ a/ 3 = 39 ; b/ 9 = 41 5 65 27 Sửa bài vào vở 5 65 27 123 41 và c/ 3 > 4 d/ 2 > 5 123 Hoạt động nhóm tìm 4 5 3 7 c/ 3 và 4 ; d/ 2 cách giải 4 5 3 và 5 Cử đaị diện nhóm 7 trình bày (mỗi nhóm 1 Hỏi: muốn so sánh hai ý) phân số không cùng Các nhóm khác mẫu, điều đầu tiên cần quan sát bài làm trên quan tâm là gì? bảng và nhận xét Yêu cầu 4 hs lên bảng trình bày HĐ 3: HĐ củng cố và Một hs khá lên bảng mở rộng giải Bài 3: Rút gọn rồi quy đồng mẫu các Mục đích: Rút gọn rồi Ghi bài vào vở phân số: quy đồng PS 2 4 a) và 40 - 28 2 2 b) và - - 14 16 4. Hướng dẫn về nhà, hoạt động tiếp nối: + Học thuộc quy tắc qui đồng mẫu nhiều phân số với mẫu dương. + Xem trước bài 6 IV. Kiểm tra đánh giá bài học: - HStự đánh giá về kết quả học tập của bản thân và của bạn - GV đánh giá kết quả giờ học V. Rút kinh nghiệm Duyệt tuần 26, ngày /5/2020 Tổ trưởng Huỳnh Văn Giàu