Giáo án Toán 6 bổ sung - Tuần 27 - Năm học 2019-2020 - Huỳnh Văn Giàu

LT  QUY ĐỒNG MẪU PHÂN SỐ

 

I. Mục tiêu 

1. Kiến thức, Kỹ năng, Thái độ 

- Kiến thức : Củng cố lại kiến thức đã học,cộng phân số, vận dụng tính chất cơ bản của phép cộng phân số.        

- Kỹ năng :  Rèn kỹ năng làm bài tập  

- Thái độ: Giáo dục HS ý thức làm việc khoa học, hiệu quả, có trình tự.

2. Phẩm chất, năng lực cần hình thành và phát triển cho học sinh 

- Năng lực tự học, tư duy sáng tạo, hợp tác nhóm nhỏ , khả năng trình bày và tính toán cho học sinh.

II. Chuẩn bị 

     Gv: Phấn màu, sgk, bảng phụ ghi sẵn đề bài tập

     Hs: : Làm bài tập đầy đủ và nghiên cứu bài mới.

 III. Tổ chức các hoạt động dạy học

  1. Ổn định: 

  2. Kiểm tra bài cũ .

  3. Nội dung bài mới 

HĐ1: Hoạt động tìm hiểu thực tiễn 

HĐ2: Hoạt động tìm tòi, tiếp nhận kiến thức

HĐ3: Hoạt động luyện tập, thực hành, thí nghiệm (30p)

Mục đích: giúp hs rèn luyện khả năng trình bày và năng lực tính toán.

docx 2 trang Hải Anh 18/07/2023 180
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Toán 6 bổ sung - Tuần 27 - Năm học 2019-2020 - Huỳnh Văn Giàu", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxgiao_an_toan_6_bo_sung_tuan_27_nam_hoc_2019_2020_huynh_van_g.docx

Nội dung text: Giáo án Toán 6 bổ sung - Tuần 27 - Năm học 2019-2020 - Huỳnh Văn Giàu

  1. GV: Nhận xét, ghi điểm 6 7 3 5 4 2 a 27 23 5 14 3 5 5 4 7 2 2 6 b 27 23 10 7 3 5 Bài 56/31 SGK: 11 11 13 9 8 a+b 2 GV: Cho HS sinh hoạt 27 23 10 14 5 nhóm. Bài 56/31 SGK: Bài 56/31 SGK: GV: Gọi đại diện nhóm 5 6 HS: Thực hiện theo yêu A ( 1) lên bảng trình bày cầu của GV. 11 11 5 6 GV: Cho cả lớp nhận xét, HS: Lên bảng trình bày. ( ) 1 1 1 0 ghi điểm. (Áp dụng qui tắc cộng hai 11 11 2 5 2 phân số cùng mẫu, khác B ( ) mẫu, tính chất giao hoán 3 7 3 2 2 5 5 5 của phép cộng phân số => ( ) 0 kết quả 3 3 7 7 7 HĐ4: Hoạt động vận dụng và mở rộng (10p) Mục đích: giúp học sinh nắm vững kiến thức và tư duy hơn Yêu cầu HS làm bt Tính giá trị bểu thức 2 4 8.5 8.2 8(5 2) 8.3 3 A = =2 B = = = 3 3 16 16 16 2 4 3 3 1 3 1 C = 3 = 2 D = = 7 7 7 5 7 5 4. Hướng dẫn về nhà, hoạt động tiếp nối (3p) Làm các bài tập 66,67/13 SBT IV. Kiểm tra đánh giá (2p) - HS tự đánh giá về kết quả học tập của bản thân và của bạn. - GV đánh giá kết quả giờ học. V. Rút kinh nghiệm Duyệt tuần 27, ngày /5/2020 Tổ trưởng Huỳnh Văn Giàu 2