Giáo án Toán 6 nâng cao - Tuần 20+21 - Năm học 2019-2020 - Huỳnh Văn Giàu

I.  MỤC TIÊU

1. Kiến thức, kĩ năng, thái độ

*Kiến thức : Củng cố về tính chất của đẳng thức và qui tắc chuyển vế.

Củng  cố quy tắc nhân 2 số nguyên cùng dấu khác dấu

* Kĩ năng : Rèn kĩ năng tìm số nguyên x

Rèn kĩ năng  thực hiện phép nhân 2 số nguyên,bình phương của 1

số nguyên.Sử dụng máy tính bỏ túi để thực hiện phép nhân.

* Thái độ : Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác.

     2. Phầm chất,  năng lực: Tự học, đọc hiểu, giải quyết vấn đề , sáng tạo, hợp tác nhóm, tính toán , trình bày . 

II. CHUẨN BỊ

GV:   bảng  phụ, phấn màu .

HS:  SGK , vở ghi .

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1.  Ổn định lớp

2.  Nội dung

doc 3 trang Hải Anh 18/07/2023 220
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Toán 6 nâng cao - Tuần 20+21 - Năm học 2019-2020 - Huỳnh Văn Giàu", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docgiao_an_toan_6_nang_cao_tuan_2021_nam_hoc_2019_2020_huynh_va.doc

Nội dung text: Giáo án Toán 6 nâng cao - Tuần 20+21 - Năm học 2019-2020 - Huỳnh Văn Giàu

  1. tính ở các vế rồi sau đó áp x – 27 = (-25) + (-9) dụng quy tắc chuyển vế. x – 27 = - 34 2 HS lên bảng trình bày x = (-34) + 27 x = -7 GV treo bảng phụ bài 2 : Tìm x, biết HS lên bảng Baøi 2 : Tìm x, bieát a) x - 500 = - 390 làm a) x - 500 = - 390 x = - 390 + 500 x = 110 b) 50 x + 113 = 113 x = 110 hoaëc x = - 110 b) 50 x + 113 = 113 50 x = 113 – 113 50 x = 0 50 – x = 0 c) -269 + 18 x = - 119 x = 50 3 HS lên bảng trình bày c) -269 + 18 x = - 119 HD : - Dùng quy tắc chuyển 18 x = - 119 + 269 vế 18 x = 150 - Tìm giá trị tuyết đối GV treo bảng phụ bài 3 : 18 – x = 150 hoaëc 18 –x = -150 Tìm số nguyên x, biết rằng x = 18 – 150 x = 18 + 150 tổng của ba số : 3, -2 và x x = 18+(-150) x = 168 bằng - 5 x = - 132 GV kết hợp HS trình bày Vaäy : x = - 132 hoaëc x = 168 HS lên bảng Baøi 3: làm Ta coù : 3 + (-2) + x = - 5 1 + x = - 5 HS lên bảng làm x = (-5) – 1 x = (-5) + (-1) x = - 6 Tiết 21 Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung bài học I.Lý thuyết HS trả lời I.Lý thuyết GV: Phát biểu quy tắc 1. Phát biểu quy tắc nhân hai số nguyên cùng dấu : nhân hai số nguyên cùng Muốn nhân hai số nguyên cùng dấu, ta nhân dấu hai giá trị tuyệt đối của chúng . HS trả lời 2. Phát biểu quy tắc nhân hai số nguyên 60