Giáo án Toán 6 nâng cao - Tuần 24 - Năm học 2019-2020 - Huỳnh Văn Giàu

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức,kĩ năng, thái độ:

* Kiến thức: Củng cố định nghĩa phân số bằng nhau, tính chất cơ bản của phân số, phân số tối giản.

*  Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ năng rút gọn phân số, so sánh phân số, lập phân số bằng phân số cho trước

* Thái độ: - Áp dụng rút gọn phân số vào một số bài toán thực tế.

2. Phẩm chất, năng lực :Tự học, đọc hiểu, giải quyết vấn đề, sáng tạo hợp tác nhóm, tính toán, trình bày.

II. Chuẩn bị:

GV: Phấn màu, sgk, bảng phụ ghi sẵn đề bài tập.

HS: Làm bài tập đầy đủ và nghiên cứu bài mới. 

III. Tổ chức các hoạt động dạy học:

          1. Ổn định lớp:

          2. Kiểm tra bài cũ (5 p)

          HS1: Nêu qui tắc rút gọn một phân số?

          HS2: Thế nào là phân số tối giản? 

docx 2 trang Hải Anh 18/07/2023 220
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Toán 6 nâng cao - Tuần 24 - Năm học 2019-2020 - Huỳnh Văn Giàu", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxgiao_an_toan_6_nang_cao_tuan_24_nam_hoc_2019_2020_huynh_van.docx

Nội dung text: Giáo án Toán 6 nâng cao - Tuần 24 - Năm học 2019-2020 - Huỳnh Văn Giàu

  1. bảng trình bày. 8.5 8.2 8(5 2) 3 d) 16 8.2 2 11.4 11 11.(4 1) Bài 2 e) 3 2 13 11 Bài 2 Bài 2 GV: Gọi 3 HS lên bảng GV: Gọi 3 HS lên 20 1 trình bày. bảng trình bày. a) 20 phút = giờ = giờ HS: Lên bảng thực 60 3 35 7 hiện. b) 35 phút = giờ = gìờ 60 12 90 3 c) 90 phút = giờ = gìờ 60 2 HĐ4 : Hoạt động vận dụng và mở rộng (5p) Mục đích :HS củng cố hoàn thiện kiến thức kĩ năng rút gọn phân số Bài 24/16 SGK: Bài 24/16 SGK: Bài 24/16 SGK: GV: Hướng dẫn rút gọn 36 3 HS: 36 84 7 Tìm các số nguyên x và y. Biết: phân số: ? 3 y 36 84 GV: Dựa vào định nghĩa x 35 84 3 y hai phân số bằng nhau. Ta có: Em hãy tìm x? y? x 35 3.7 => x = 7 3 y 3 3.35 Ta có: => y = 15 35 7 7 4. Hướng dẫn về nhà, hoạt động tiếp nối (2p): + Ôn lại các kiến thức đã học + Xem lại các bài tập đã giải. + Làm các bài tập: 25,27 /7, 8 SBT IV. Kiểm tra đánh giá bài học: - HStự đánh giá về kết quả học tập của bản thân và của bạn - GV đánh giá kết quả giờ học V.Rút kinh nghiệm Duyệt tuần 24, ngày /5/2020 Tổ trưởng Huỳnh Văn Giàu 2