Sáng kiến kinh nghiệm Sử dụng các trò chơi và các bài hát vào việc giảng dạy môn Tiếng Anh lớp 6

Hiện nay Tiếng Anh được sử dụng ở hầu hết mọi lĩnh vực trong cuộc sống và nó được coi là ngôn ngữ quốc tế, vì thế, việc học và sử dụng tiếng Anh ngày càng tăng. Ở Việt Nam, tiếng Anh ngày càng chiếm vị trí quan trọng và đang là môn ngoại ngữ được sử dụng phổ biến nhất. Trước đây, việc giảng dạy ngôn ngữ chủ yếu chú trọng vào cấu trúc câu và ngữ pháp. Người học tiếng Anh thành công hay thất bại phụ thuộc vào khả năng nắm vững các quy tắc về ngữ pháp và cấu trúc câu Tiếng Anh. Ở thời điểm đó, việc giảng dạy ngoại ngữ bị chi phối bởi phương pháp dạy truyền thống, trong đó giáo viên là người chi phối mọi hoạt động dạy và học trên lớp và môi trường học chủ yếu là lấy người dạy làm trung tâm. Tuy nhiên, cùng với sự thay đổi của xã hội, phương pháp dạy học cũng thay đổi theo để đáp ứng nhu cấu sử dụng thành thạo các kỹ năng giao tiếp tiếng Anh ngày càng tăng. Chính nhu cầu này, đã tạo ra đòi hỏi cao về chất lượng giảng dạy, cũng như về các nguồn tài liệu phục vụ giảng dạy ngôn ngữ. Phương pháp dạy ngoại ngữ hiện nay đã chuyển từ hướng lấy người dạy làm trung tâm sang hướng lấy người học làm trung tâm.

Chính vì thế, việc sử dụng các trò chơi và các bài hát vào trong giảng dạy ngoại ngữ là một trong những phương pháp hữu hiệu có thể làm tăng động cơ học tập cho người học. Chúng giúp khích lệ người học duy trì việc học và sự hứng thú của họ với việc học. Ngoài ra, chúng còn giúp cho giáo viên tạo ra những ngữ cảnh mà ở đó ngôn ngữ thực hành rất hữu dụng và dễ hiểu đối với người học.

docx 46 trang mianlien 04/03/2023 5600
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Sử dụng các trò chơi và các bài hát vào việc giảng dạy môn Tiếng Anh lớp 6", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • docxsang_kien_kinh_nghiem_su_dung_cac_tro_choi_va_cac_bai_hat_va.docx

Nội dung text: Sáng kiến kinh nghiệm Sử dụng các trò chơi và các bài hát vào việc giảng dạy môn Tiếng Anh lớp 6

 1. Trường THCS Nhơn Phúc Năm học: 2017 - 2018 Giaó viên hô to câu mệnh lệnh. Học sinh chỉ làm theo mệnh lệnh của giáo viên nếu giáo viên bắt đầu đoạn ngữ “Simon says” Ví dụ: giáo viên nói “Simon says stand up”, học sinh sẽ phải đứng dậy. Nếu giáo viên chỉ nói “Stand up” học sinh không làm theo mệnh lệnh đó. Giaó viên tổ chức trò chơi này theo nhóm. Nhóm nào có ít học sinh phạm lỗi thắng. ☺Slap the board (Nhằm luyện các con số, giờ, ngày, năm, giá cả trong Unit 2: At school - Period 12: C2, 3, 4 hay Unit 5: Things I do - Period 29: C1, 2) GV: Thái Thị Thanh Diệu Trang 16 Sáng kiến kinh nghiệm
 2. Trường THCS Nhơn Phúc Năm học: 2017 - 2018 ☺Counting game (Nhằm luyện các con số, giờ, ngày, năm, giá cả trong Unit 1: Greetings - Period 7: C và Unit 3: At home - Period 15: B1, 2) Giáo viên nói một con số. Học sinh phải đếm tiếp từ số đó. Sau một vài con số giáo viên vỗ tay và học sinh dừng lại Giaó viên gọi một số khác và học sinh lập tức đếm Ví dụ: GV: twenty HS: 21, 22, 23, 24, 25, 26 (GV vỗ tay) GV: eleven HS: 12, 13, 14, 15, 16, 17 (GV vỗ tay) ☺Chain game (Nhằm giúp học sinh nhớ lại hệ thống các từ đã học ở các bài học khác nhau để luyện nói theo một cấu trúc câu) Chia lớp thành các nhóm (số nhóm và học sinh trong mỗi nhóm tùy vào giáo viên) Giaó viên nói một câu Các nhóm lần lượt đặt câu nối tiếp của giáo viên và của các nhóm khác Nhóm nào đặt được nhiều câu hơn thì thắng cuộc Ví dụ 1: Unit 6: Places - Period 33: A4, 5, 6, 7 GV: In my town, there is a bank. HS1: In my town, there is a bank, and a hotel HS2: In my town, there is a bank, a hotel and a supermarket HS3: In my town, there is a bank, a hotel, a supermarket and a hospital Ví dụ 2: Unit 3: At home - Period 15: B1, 2 GV: There is a door. HS1: There is a door and a table. GV: Thái Thị Thanh Diệu Trang 18 Sáng kiến kinh nghiệm
 3. Trường THCS Nhơn Phúc Năm học: 2017 - 2018 doesn’t like rice likes milk doesn’t like soda 2.3.2. Các bài hát ✓ Tầm quan trọng của các bài hát: Đã nhiều thế kỷ, hát đã được sử dụng như một công cụ giáo dục. Theo khảo sát, hầu hết học sinh rất thích hát. Việc nhớ ngôn ngữ trong bài hát thì dễ hơn nhiều. Các bài hát là một trong những cách dạy và học Tiếng Anh tốt nhất bởi vì chúng kết hợp chặt chẽ các kỹ năng, đặc biệt kỹ năng nghe. Học sinh khối lớp 6 cảm thấy được khích lệ khi chúng có thể mô phỏng lại âm thanh của ngôn ngữ trong các bài hát. Hầu hết học sinh có thể dễ dàng nhớ được ngôn ngữ qua các lời trong các bài hát, như là bảng chữ cái. ✓ Khi nào sử dụng các bài hát: Các bài hát có thể được sử dụng ở nhiều giai đoạn khác nhau trong một tiết dạy ngôn ngữ. Chúng có thể được sử dụng: - Khi bắt đầu bài dạy như phần Warm up và ở cuối tiết dạy như một hoạt động củng cố. - Khi chào hỏi lớp - Khi tạm biệt lớp - Khi giới thiệu một chủ đề. - Khi trình bày từ vựng. - Khi luyện và ôn ngôn ngữ đã được dạy - Khi cảm hứng học tập của lớp giảm xuống ✓ Một số bài hát được sử dụng trong giảng dạy tiếng Anh lớp 6: Unit 1: Greetings - Period 3: A1, 2, 3, 4 HELLO (Nhằm luyện tập và ôn lại cách chào hỏi người khác và cách giới thiệu tên) GV: Thái Thị Thanh Diệu Trang 20 Sáng kiến kinh nghiệm
 4. Trường THCS Nhơn Phúc Năm học: 2017 - 2018 Unit 1: Greetings - Period 4: A5, 6, 7, 8 HELLO, TEACHER ! (Nhằm luyện tập và ôn lại cách chào hỏi người khác và cách hỏi thăm sức khỏe người khác) Unit 1: Greetings - Period 7: C HAPPY BIRTHDAY! (Nhằm luyện cấu trúc hỏi tuổi) GV: Thái Thị Thanh Diệu Trang 22 Sáng kiến kinh nghiệm
 5. Trường THCS Nhơn Phúc Năm học: 2017 - 2018 Unit 1: Greetings - Period 5: B1, 2, 3 GOOD MORNING TO YOU (Nhằm ôn lại các cách chào hỏi trang trọng) Unit 2: At school - Period 8: A COME IN (Nhằm ôn lại các câu mệnh lệnh được dùng trong lớp) GV: Thái Thị Thanh Diệu Trang 24 Sáng kiến kinh nghiệm
 6. Trường THCS Nhơn Phúc Năm học: 2017 - 2018 Unit 2: At school - Period 9: B1, 2, 3 ABC Unit 2: At school - Period 9: B1, 2, 3 ABC SONG GV: Thái Thị Thanh Diệu Trang 26 Sáng kiến kinh nghiệm
 7. Trường THCS Nhơn Phúc Năm học: 2017 - 2018 Unit 3: At school - Period 17: C MY FAMILY (Nhằm ôn lại các từ vựng về chủ đề gia đình và công việc đã học) Unit 4: Big or small? - Period 24: C1, 2, 3, 4 WHAT DO YOU DO IN THE MORNING? (Nhằm ôn lại chủ đề về công việc hằng ngày) Unit 4: Big or small? - Period 25: C5, 6, 7, 8 WHAT TIME IS IT? GV: Thái Thị Thanh Diệu Trang 28 Sáng kiến kinh nghiệm
 8. Trường THCS Nhơn Phúc Năm học: 2017 - 2018 Unit 5: Things I do - Period 29: C1, 2 WE HAVE ENGLISH TODAY (Nhằm ôn lại các ngày trong tuần) Unit 7: Your house - Period 47: C1, 2, 3 HOW DID YOU GET THERE? GV: Thái Thị Thanh Diệu Trang 30 Sáng kiến kinh nghiệm
 9. Trường THCS Nhơn Phúc Năm học: 2017 - 2018 Unit 11: What would you eat - Period 67: B1, 2, 3 HOW MUCH (Nhằm ôn lại cấu trúc hỏi và trả lời về giá tiền) Unit 14: Making plans - Period 82: A1, 2, 3 THE NEAR FUTURE (Nhằm ôn lại cấu trúc thì tương lai dự định) GV: Thái Thị Thanh Diệu Trang 32 Sáng kiến kinh nghiệm
 10. Trường THCS Nhơn Phúc Năm học: 2017 - 2018 LITTLE BIRDS. CHALK’S DUST IF YOU’RE HAPPY GV: Thái Thị Thanh Diệu Trang 34 Sáng kiến kinh nghiệm
 11. Trường THCS Nhơn Phúc Năm học: 2017 - 2018 BAA BLACK SHEEP 2.4. Kết quả thực hiện Qua thời gian nghiên cứu và áp dụng đề tài vào thực tế giảng dạy tôi đã gặt hái được một số kết quả đáng phấn khởi, cụ thể là học sinh đã xác định được động cơ học tập rõ ràng, yêu thích bộ môn tiếng Anh hơn; Lớp học, giờ học tiếng Anh không còn nhàm chán mà luôn thích thú, thoải mái cho cả thầy và trò. Việc dạy học thông qua các trò chơi và các bài hát đã giúp cho học sinh không bị thụ động mà luôn phát huy tinh thần học tập cao hơn. Nhiều học sinh trước đây còn e ngại học tiếng Anh nay đã mạnh dạn hơn, phát biểu nhiều hơn, cố gắng sử dụng ngôn ngữ nhiều hơn. Đó là nhờ hiệu ứng “học mà chơi, chơi mà học” của việc “Sử dụng các trò chơi và các bài hát vào việc giảng dạy bộ môn Tiếng Anh lớp 6” Sau đây là kết quả khảo sát sau nhiều năm áp dụng đề tài này: GV: Thái Thị Thanh Diệu Trang 36 Sáng kiến kinh nghiệm
 12. Trường THCS Nhơn Phúc Năm học: 2017 - 2018 bài hát này đã tạo cho các em một cách học bổ ích, hiệu quả khi mới bắt đầu bài học. Đặc biệt khi áp dụng trò chơi ngôn ngữ và các bài hát vào trong bài giảng còn tạo cho học sinh có cơ hội luyện tập Tiếng Anh nhiều hơn. Tiết học thực sự sôi nổi đòi hỏi cả thầy và trò phải tập trung cao, một trật tự được duy trì, tinh thần tự quản của lớp học cần phát huy tuyệt đối. Trong mỗi tiết học đòi hỏi cả lớp phải trật tự, lắng nghe. Thầy- trò, học sinh- học sinh cùng làm việc hứa hẹn một kết quả mĩ mãn mà thầy cô nào cũng mong muốn khi lên lớp. Tuy nhiên trong quá trình tổ chức trò chơi giáo viên cần phải làm chủ được vấn đề náo nhiệt, ồn ào của học sinh tránh làm ảnh hưởng đến các lớp xung quanh. Theo ý kiến chủ quan của mình tôi nghĩ những trò chơi và những bài hát nên được áp dụng và sáng tạo nhiều hơn nữa sao cho phù hợp với đối tượng học sinh mà mình giảng dạy. 3.2. Các đề xuất khuyến nghị Như đã trình bày ở phần trên, tiếng Anh là bộ môn cần thiết có sự tích lũy kiến thức lâu dài, thường xuyên và liên tục. Trong khi đó, tiếng Anh được xem là một bộ môn tương đối khó đối với một số bộ phận học sinh. Vì thế để nâng cao chất lượng bộ môn, tôi xin có một vài khuyến nghị như sau: ❖ Đối với giáo viên: ➢ Mỗi giáo viên nên tìm và lựa chọn những trò chơi và bài hát phù hợp với học sinh của mình tùy thuộc vào mục đích bài học. ❖ Đối với cán bộ quản lý: ➢ Tạo điều kiện cho giáo viên trong trường được đi kiến tập, tham quan, dự các lớp tập huấn để giáo viên có cơ hội học hỏi thêm kinh nghiệm tổ chức các hoạt động học tập và vui chơi cho học sinh, đặc biệt là các trò chơi và các bài hát từ đó nâng cao chất lượng và trình độ chuyên môn, nâng cao chất lượng bộ môn trong toàn thị xã. ➢ Tạo điều kiện có phòng học riêng để việc dạy môn Tiếng Anh không ảnh hưởng đến các môn học khác GV: Thái Thị Thanh Diệu Trang 38 Sáng kiến kinh nghiệm
 13. Trường THCS Nhơn Phúc Năm học: 2017 - 2018 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Khan, J. 1996 'Using games in teaching English to young learners' in (eds)Brumfit, C, Teaching English to Children. From Practice to Principle England: Longman 2. The methodology course - Book 1 - Thầy Đặng Đức Kính 3. Kỹ thuật dạy Tiếng Anh - Nguyễn Quốc Hùng, MA 3. Sách Tiếng Anh 3 - Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam 4. Sách Tiếng Anh 4 - Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam 5. Sách Tiếng Anh 5 - Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam GV: Thái Thị Thanh Diệu Trang 40 Sáng kiến kinh nghiệm
 14. Trường THCS Nhơn Phúc Năm học: 2017 - 2018 ĐỀ THI KHẢO SÁT HỌC SINH KHỐI LỚP 6 NĂM HỌC 2015 - 2016 Part 1: Listen and complete the song (5 points) Is your school (1) (2) , it is. It’s new. Is your (3) big? Yes, it is. It’s (4) Is your classroom large? No, it isn’t. It’s (5) Is the playground small. No, it isn’t. It’s large. Part 2: Put the words in the correct groups ( 5 points) apple orange banana water rice milk lemonade meat soda juice FOOD DRINK GV: Thái Thị Thanh Diệu Trang 42 Sáng kiến kinh nghiệm
 15. Trường THCS Nhơn Phúc Năm học: 2017 - 2018 Ý KIẾN XÉT DUYỆT CỦA HỘI ĐỒNG CẤP TRƯỜNG GV: Thái Thị Thanh Diệu Trang 44 Sáng kiến kinh nghiệm
 16. Trường THCS Nhơn Phúc Năm học: 2017 - 2018 MỤC LỤC Page 1. ĐẶT VẤN ĐỀ1 1.1. Lý do chọn đề tài: lý luận, thực tiễn1 1.2. Xác định mục đích nghiên cứu2 1.3. Đối tượng nghiên cứu2 1.4. Đối tượng khảo sát thực nghiệm2 1.5. Phương pháp nghiên cứu3 1.6. Phạm vi và thời gian nghiên cứu (bắt đầu, kết thúc)3 2. NỘI DUNG: 4 2.1. Những nội dung lý luận 4 2.2. Thực trạng vấn đề nghiên cứu5 2.3. Mô tả, phân tích các giải pháp 5 2.3.1. Các trò chơi6 2.3.2. Các bài hát 20 2.4. Kết quả thực hiện 36 3. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ: 37 3.1. Những kết luận đánh giá cơ bản nhất về sáng kiến 37 3.2. Các đề xuất khuyến nghị 38 GV: Thái Thị Thanh Diệu Trang 46 Sáng kiến kinh nghiệm