Bài giảng Tiếng Việt Lớp 1 - Bài 48: ôm- ôp - Lưu Thị Loan

2. Tiếng nào có vần ôm? tiếng nào có vần ôp?

lốp xe

cốm

đốm l­ửa

2. Tiếng nào có vần ôm? tiếng nào có vần ôp?

lốp xe

cốm

đốm l­ửa

pptx 11 trang Hải Anh 18/07/2023 180
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tiếng Việt Lớp 1 - Bài 48: ôm- ôp - Lưu Thị Loan", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_tieng_viet_lop_1_bai_48_om_op_luu_thi_loan.pptx

Nội dung text: Bài giảng Tiếng Việt Lớp 1 - Bài 48: ôm- ôp - Lưu Thị Loan

  1. Thứ năm, ngày 05 tháng 11 năm 2020 Tiếng Việt Bài 48: Ôm - Ôp tôm hộp sữa
  2. Thứ năm, ngày 05 tháng 11 năm 2020 Tiếng Việt Bài 48: Ôm- Ôp cốm
  3. Thứ năm, ngày 05 tháng 11 năm 2020 Tiếng Việt Bài 48: Ôm- Ôp chôm chôm
  4. Thứ năm, ngày 05 tháng 11 năm 2020 Tiếng Việt Bài 48: Ôm- Ôp đồ gốm
  5. Thứ năm, ngày 05 tháng 11 năm 2020 Tiếng Việt Bài 48: Ôm- Ôp ôm tôm ôp hộp sữa