Giáo án Toán 6 bổ sung - Tuần 28+29 - Năm học 2019-2020 - Huỳnh Văn Giàu

PHÉP CỘNG PHÂN SỐ

I. Mục tiêu 

1. Kiến thức : Củng cố phép cộng hai phân số và các tính chất cơ bản của phép cộng phân số .

2. Kỹ năng : Vận  dụng các tính chất  trên  để tính được hợp lý , nhất là khi cộng nhiều phân số .

3. Thái độ : Rèn luyện tính chính xác, cẩn thận

II. Chuẩn  bị :

  • GV: Các bài tập vào bảng phụ 
  • HS  : SGK, SBT , vở ghi .

III. Các bước lên lớp

1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ

3. Bài mới 

doc 3 trang Hải Anh 18/07/2023 220
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Toán 6 bổ sung - Tuần 28+29 - Năm học 2019-2020 - Huỳnh Văn Giàu", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docgiao_an_toan_6_bo_sung_tuan_2829_nam_hoc_2019_2020_huynh_van.doc

Nội dung text: Giáo án Toán 6 bổ sung - Tuần 28+29 - Năm học 2019-2020 - Huỳnh Văn Giàu

  1. 4 6 8 1.48 7.8 13.3 48 56 39 143 a) = = 12 7 24 2.48 12.8 32.3 96 96 9 7 13 b) Bài 2 : Tính nhanh 18 12 32 Hoạt động 5 3 3 2 5 3 3 2 a) = nhóm tìm cách 9 5 9 5 9 9 5 5 GV treo bảng phụ bài 2: giải 2 1 ( 2).5 1.9 10 9 1 = = = = Tính nhanh 9 5 9.5 5.9 45 45 5 3 3 2 5 9 2 3 5 2 9 3 a) b) = 9 5 9 5 17 15 17 5 17 17 15 5 Một hs khá lên 3 3 3 3 3 5 9 2 3 = = + 0 = b) bảng giải 17 5 5 17 17 17 15 17 5 1 GV treo bảng phụ bài 3: Bài 3 : Tìm tổng các phân số lớn hơn , 7 Tìm tổng các phân số lớn hơn 1 1 1 nhỏ hơn và có tử là -3 , nhỏ hơn và có tử là - 8 7 8 Ghi bài vào vở Ta có : 3 1 3 1 3 a ; GV : Phải tìm các phân số 7 21 8 24 b 3 3 3 3 sao cho < < 21 22 23 24 1 a 1 có tử là –3 3 3 7 b 8 Vậy các phân số cần tìm là : ; hs lên bảng thực 22 23 Gợi ý : Hãy biến đổi các hiện Tổng các phân số đó là : phân số 3 3 69 ( 66) 135 1 1 + = và thành các phân 22 23 506 506 7 8 số có tử bằng –3 rồi tìm + Quy đồng mẫu các phân số : 1 và 1 7 8 hs lên bảng thực + Tìm phân số cần tìm và tính hiện Bài 4: Tìm x biết: tổng. 7 1 5 4 5 x 1 Bài 4: Tìm x biết: a/ x b/ x c/ 25 5 11 9 9 1 3 7 1 a/ x 2 1 8 25 5 hs lên bảng đáp án : a/ x b/ x c/ x 25 99 9 5 4 thực hiện b/ x 11 9 Bài 5: Tính nhanh giá trị các biểu thức sau: Bài 5: Tính nhanh giá trị -7 1 các biểu thức sau: A = (1 ) 21 3 -7 1 A = (1 ) 2 5 6 21 3 B = ( ) 15 9 9 48