Giáo án Toán 6 nâng cao - Tuần 22+23 - Năm học 2019-2020 - Huỳnh Văn Giàu

CỘNG, TRỪ, NHÂN HAI SỐ NGUYÊN

I.  MỤC TIÊU

1. Kiến thức, kĩ năng, thái độ

* Kiến thức:

- Ôn tập  về phép cộng hai số nguyên cùng dấu, khác dấu và tính chất của phép cộng các số nguyên

- HS rèn luyện kỹ năng trừ hai số nguyên: biến trừ thành cộng, thực hiện phép cộng.

.- Ôn tập về phép nhân hai số nguyên cùng dấu, khác dấu 

* Kỹ năng:

- Rèn luyện kỹ năng tính toán hợp lý, biết cách chuyển vế, quy tắc bỏ dấu ngoặc.

- HS rèn luyện kỹ năng nhân hai số nguyên: 

- Rèn luyện kỹ năng tính toán hợp lý, 

   Củng cố khái niệm Z, N, thứ tự trong Z.

  *Thái độ:

- HS tích cực, tự giác hơn trong học tập.

     2. Phầm chất,  năng lực: Tự học, đọc hiểu, giải quyết vấn đề , sáng tạo, hợp tác nhóm, tính toán , trình bày . 

II. CHUẨN BỊ

-GV: Đề bài tập

-HS: Ôn lai quy tắc cộng, nhân 2 số nguyên

doc 4 trang Hải Anh 18/07/2023 200
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Toán 6 nâng cao - Tuần 22+23 - Năm học 2019-2020 - Huỳnh Văn Giàu", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docgiao_an_toan_6_nang_cao_tuan_2223_nam_hoc_2019_2020_huynh_va.doc

Nội dung text: Giáo án Toán 6 nâng cao - Tuần 22+23 - Năm học 2019-2020 - Huỳnh Văn Giàu

  1. nào? ? 4: Phát biểu quy tắc phép trừ số nguyên. Viết công thức. Hoạt động 2 : bài tập áp dụng GV : hướng đẫn cho HS : Chú ý quan Bài 1: a/ Sắp xếp các số nguyên học sinh cách làm bài sát và trả lời và sau theo thứ tự tăng dần và chính xác nội dung sửa bài 2, 0, -1, -5, -17, 8 Giải Các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần là : -17-5, -1, 0,2, 8 b/ Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự giảm dần -103, -2004, 15, 9, -5, 2004 Giải GV : hướng đẫn cho Các số nguyên sau theo thứ tự học sinh cách làm bài giảm dần là : và chính xác nội dung 2004,15,9,-5-103, -2004 HS : Chú ý quan Bài 2: Trong các cách viết sau, cách sát và trả lời và viết nào đúng? sửa bài a/ -3 -5; c/ -12 > -11; GV : hướng đẫn cho d/ |9| = 9; e/ |-2004| < 2004; học sinh cách làm bài f/ |-16| < |-15| và chính xác nội dung ĐS: Các câu sai: c/ e/ f/ Bài 3: Tìm x biết: a/ |x- 5| = 3; b/ |1 -x| = 7; HS : Chú ý quan Hướng dẫn sát và trả lời và a/ |x -5| = 3 nên x -5 = 3 sửa bài + ) x - 5 = 3 x = 8 +) x - 5 = -3 x = 2 GV : hướng đẫn cho Bài 4: Tính nhanh: học sinh cách làm bài HS : Chú ý quan a/ 234 - 117 + (-100) + (-234) và chính xác nội dung sát và trả lời và = 234-234-117-100 sửa bài = -217 b/ -927 + 1421 + 930 + (-1421) =1421-1421+930-927 = 7 Bài 5: Tính tổng: 52
  2. lần lược giải các bài tập 3/ Điền số thích hợp vào ô trống: x 1 -2 X2 4 X3 -8 4. Hướng dẫn HS tự học, làm bài tập và soạn bài mới ở nhà : Xem lại các tính chất phép nhân và làm bài tập sau Bài 1 :thưc hiện phép tính a/ 27 + 55 + (-17) + (-55) = 55-55-17+22= 5 b/ (-92) +(-251) + (-8) +251; = -251+251-8-92 =- -100 c/ (-31) + (-95) + 131 + (-5) = 131-31-95-5 = 100-100 = 0 Bài 2: Tìm x a/ |2x + 5| = 1 b/ x-2=-7 c/ -x -5=9 IV. KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ BÀI HỌC (2P) - HS tự đánh giá về kết quả học tập của bản thân và của bạn - GV đánh giá kết quả giờ học V. RÚT KINH NGHIỆM: Duyệt tuần 22,23, ngày /1/2019 Tổ trưởng Huỳnh Văn Giàu 54