Giáo án Toán 6 bổ sung - Tuần 30+31 - Năm học 2019-2020 - Huỳnh Văn Giàu

CỘNG,TRỪ  PHÂN SỐ

I. Mục tiêu 

1. Kiến thức : Củng cố phép cộng,trừ  hai phân số và các tính chất cơ bản của phép cộng phân số .

2. Kỹ năng : Vận  dụng các tính chất  trên  để tính được hợp lý , nhất là khi cộng nhiều phân số .

3. Thái độ : Rèn luyện tính chính xác, cẩn thận

II. Chuẩn  bị :

  • GV: Các bài tập vào bảng phụ 
  • HS  : SGK, SBT , vở ghi .

III. Các bước lên lớp

1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ

3. Bài mới 

doc 4 trang Hải Anh 18/07/2023 200
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Toán 6 bổ sung - Tuần 30+31 - Năm học 2019-2020 - Huỳnh Văn Giàu", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docgiao_an_toan_6_bo_sung_tuan_3031_nam_hoc_2019_2020_huynh_van.doc

Nội dung text: Giáo án Toán 6 bổ sung - Tuần 30+31 - Năm học 2019-2020 - Huỳnh Văn Giàu

  1. 5 9 2 3 5 2 9 3 b) = GV treo bảng phụ bài 2: 17 15 17 5 17 17 15 5 Tính nhanh 3 3 3 3 3 5 3 3 2 = = + 0 = a) 17 5 5 17 17 9 5 9 5 Hoạt động Bài 3 : Tìm tổng các phân số lớn hơn 1 , nhóm tìm cách 7 5 9 2 3 giải b) nhỏ hơn 1 và có tử là -3 17 15 17 5 8 GV treo bảng phụ bài 3: Ta có : Tìm tổng các phân số lớn hơn 1 3 1 3 ; 1 , nhỏ hơn 1 và có tử là - Một hs khá lên 7 21 8 24 7 8 bảng giải 3 3 3 3 < < 3 21 22 23 24 a 3 3 GV : Phải tìm các phân số Vậy các phân số cần tìm là : ; b 22 23 sao cho Tổng các phân số đó là : 1 a 1 3 3 69 ( 66) 135 có tử là –3 Ghi bài vào vở + = 7 b 8 22 23 506 506 Gợi ý : Hãy biến đổi các phân số Bài 4: Tìm x biết: 1 1 7 1 5 4 5 x 1 và thành các phân a/ x b/ x c/ 7 8 25 5 11 9 9 1 3 số có tử bằng –3 rồi tìm hs lên bảng thực 2 1 8 + Quy đồng mẫu các phân đáp án : a/ x b/ x c/ x hiện 25 99 9 số : 1 và 1 Bài 5: Tính nhanh giá trị các biểu thức sau: 7 8 -7 1 A = (1 ) + Tìm phân số cần tìm và tính 21 3 tổng. 2 5 6 B = ( ) Bài 4: Tìm x biết: 15 9 9 7 1 a/ x hs lên bảng thực Bài 6: Tính theo cách hợp lí: 25 5 4 16 6 3 2 10 3 5 4 hiện a/ b/ x 20 42 15 5 21 21 20 11 9 Bài 5: Tính nhanh giá trị 4 16 6 3 2 10 3 đáp án: a/ các biểu thức sau: 20 42 15 5 21 21 10 -7 1 hs lên bảng 1 8 2 3 2 10 3 A = (1 ) thực hiện 21 3 5 21 5 5 21 21 20 2 5 6 1 2 3 8 2 10 3 3 B = ( ) ( ) ( ) 15 9 9 5 5 5 21 21 21 20 20 Bài 6: Tính theo cách hợp lí: a/ 76
  2. 8 46 1 x . 23 24 3 2 1 x 3 3 1 x 3 49 5 d/ 1 x  65 7 49 5 x 1 . 65 7 7 hs lên bảng x 1 thực hiện 13 6 x 13 Bài 10: 21 11 5 21 5 11 11 a/ . . ( . ). 25 9 7 25 7 9 15 5 17 5 9 5 17 9 5 b/ . . ( ) 23 26 23 26 23 26 26 23 3 1 29 29 3 29 29 16 c/  . 1 29 15 3 3 29 45 45 45 4. Hướng dẫn HStự học,làm bài tập và soạn bài mới ở nhà : Về xem lại các bài đã sửa và học thuộc các quy tắc nhân,chia phân số IV. Rút kinh nghiệm Duyệt tuần 30,31, ngày /06/2020 Tổ trưởng Huỳnh Văn Giàu 78