Giáo án Toán 6 nâng cao - Tuần 27 - Năm học 2019-2020 - Huỳnh Văn Giàu

LT  QUY ĐỒNG MẪU PHÂN SỐ

 

I. Mục tiêu 

1. Kiến thức, Kỹ năng, Thái độ 

- Kiến thức : Củng cố lại kiến thức đã học,cộng phân số, vận dụng tính chất cơ bản của phép cộng phân số.        

- Kỹ năng :  Rèn kỹ năng làm bài tập  

- Thái độ: Giáo dục HS ý thức làm việc khoa học, hiệu quả, có trình tự.

2. Phẩm chất, năng lực cần hình thành và phát triển cho học sinh 

- Năng lực tự học, tư duy sáng tạo, hợp tác nhóm nhỏ , khả năng trình bày và tính toán cho học sinh.

II. Chuẩn bị 

     Gv: Phấn màu, sgk, bảng phụ ghi sẵn đề bài tập

     Hs: : Làm bài tập đầy đủ và nghiên cứu bài mới.

 III. Tổ chức các hoạt động dạy học

  1. Ổn định: 

  2. Kiểm tra bài cũ .

  3. Nội dung bài mới 

HĐ1: Hoạt động tìm hiểu thực tiễn 

HĐ2: Hoạt động tìm tòi, tiếp nhận kiến thức

HĐ3: Hoạt động luyện tập, thực hành, thí nghiệm (30p)

Mục đích: giúp hs rèn luyện khả năng trình bày và năng lực tính toán.

docx 2 trang Hải Anh 18/07/2023 200
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Toán 6 nâng cao - Tuần 27 - Năm học 2019-2020 - Huỳnh Văn Giàu", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxgiao_an_toan_6_nang_cao_tuan_27_nam_hoc_2019_2020_huynh_van.docx

Nội dung text: Giáo án Toán 6 nâng cao - Tuần 27 - Năm học 2019-2020 - Huỳnh Văn Giàu

  1. 6 7 3 5 4 2 a 27 23 5 14 3 5 5 4 7 2 2 6 Bài 56/31 SGK: b 27 23 10 7 3 5 GV: Cho HS sinh hoạt 11 11 13 9 8 a+b 2 nhóm. Bài 56/31 SGK: 27 23 10 14 5 GV: Gọi đại diện nhóm HS: Thực hiện theo yêu Bài 56/31 SGK: lên bảng trình bày cầu của GV. 5 6 A ( 1) GV: Cho cả lớp nhận xét, HS: Lên bảng trình bày. 11 11 ghi điểm. 5 6 (Áp dụng qui tắc cộng hai ( ) 1 1 1 0 phân số cùng mẫu, khác 11 11 mẫu, tính chất giao hoán 2 5 2 B ( ) của phép cộng phân số => 3 7 3 kết quả 2 2 5 5 5 ( ) 0 3 3 7 7 7 HĐ4: Hoạt động vận dụng và mở rộng (10p) Mục đích: giúp học sinh nắm vững kiến thức và tư duy hơn Bài 71/SBT/trang 14 5 5 20 8 21 A 13 7 41 13 41 5 8 20 21 5 ( ) ( ) 13 13 41 41 7 5 5 1 ( 1) 7 7 4. Hướng dẫn về nhà, hoạt động tiếp nối (3p) Làm các bài tập 66,67,68 /13 SBT IV. Kiểm tra đánh giá (2p) - HS tự đánh giá về kết quả học tập của bản thân và của bạn. - GV đánh giá kết quả giờ học. V. Rút kinh nghiệm Duyệt tuần 27, ngày /5/2020 Tổ trưởng Huỳnh Văn Giàu 2