Giáo án Toán 6 nâng cao - Tuần 25 - Năm học 2019-2020 - Huỳnh Văn Giàu

CHỦ ĐỀ  QUY ĐỒNG MẪU NHIỀU PHÂN SỐ

RÚT GỌN PHÂN SỐ

I / Mục tiêu

 1.  Kiến thức, kĩ năng, thái độ

   * Kiến thức : Tiếp tục củng cố cho hs định nghĩa phân số bằng nhau, tính chất cơ bản phân số, phân số tối giản.

  * Kỹ năng : HS có kỹ năng rút gọn phân số, so sánh phân số lập phân số bằng phân số cho trước, 

    * Thái độ : Giáo dục cho các em biết cách trình bày cẩn thận, hợp lý, chính xác;   2. Phẩm chất, năng lực: Tự học, đọc hiểu, giải quyết vấn đề, sáng tạo, hợp tác nhóm, tính toán , trình bày và trao đổi thông tin, thảo luận 

II/ Chuẩn bị:

      * GV : bảng phụ ghi baøi taäp 26; 27 sgk 

       * HSø : Duïng cuï hoïc taäp .

III/ Tổ chức các hoạt động:

    1. Ổn định lớp : Kiểm tra sĩ số

    2. Kiểm tra bài cũ : ( 5p) 

            Cáu  1  :  Rút gọn phân số: ( Gọi khá – giỏi làm)

              a ) 

docx 2 trang Hải Anh 18/07/2023 240
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Toán 6 nâng cao - Tuần 25 - Năm học 2019-2020 - Huỳnh Văn Giàu", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxgiao_an_toan_6_nang_cao_tuan_25_nam_hoc_2019_2020_huynh_van.docx

Nội dung text: Giáo án Toán 6 nâng cao - Tuần 25 - Năm học 2019-2020 - Huỳnh Văn Giàu

  1. 3 y thay đổi thì X 1 -1 3 -3 -9 x 3 Y -9 9 -3 -1 1 tính x, y như thế nào? Hs: cá nhân thực hiện Hs hoàn thành nhiệm vụ câu hỏi Gv: Gọi hs khá – giỏi lên bảng làm Gv: Hướng dẫn hs lập tích xy rồi tìm các cặp số nguyên thỏa mãn : xy = Hs hoàn thành 3 . 35 = 105 bài tập Gv: Gọi hs khá – giỏi lên bảng làm Gv: ghi đề bài lên bảng Baøi taäp 25 / 16 : Gv: Yêu cầu hs hoạt động Hs Hoàn thành 15 5 nhóm bài tập 39 13 5 10 15 20 25 30 35 Gv : Quan sát , tiếp nhận, hổ trợ, nhận xét, đánh giá 13 26 39 52 65 78 91 Hoạt động 2: Hoạt động Bài tập: Rút gọn 8.46 23.16 8.46 23.2.8 vận dụng và mỡ rộng a / (10p) Hs hoàn thành 2002 2002 8.46 46.8 0 Mục đích: Giúp HS vận bài tập 0 dụng KTKN giải quyết 2002 2002 tình huống mới, thực tiễn 14 5 7 28 10 21 cuộc sống. 9 .25 .8 3 .5 .2 12 3 3 12 24 12 3 9 Gv: Gọi hs khá – giỏi lên b/ 18 .625 .24 2 .3 .5 .3 .2 3 3 bảng làm Hs: cá nhân thực hiện 52 25 nhiệm vụ 4/ Hướng dẫn về nhà ( 3P) - Ôn tập tính chất cơ bản của phân số - Làm bài về nhà: 33,35,37./ T 8 SBT IV/ Kiểm tra đánh giá ( 2P) - HS tự đánh giá kết quả học tập của bản thân và của các bạn. - GV đánh giá khái quát kết quả của tiết dạy. V/ Rút kinh nghiệm : Duyệt tuần 25, ngày /5/2020 Tổ trưởng Huỳnh Văn Giàu