Giáo án Toán 6 nâng cao - Tuần 26 - Năm học 2019-2020 - Huỳnh Văn Giàu

LT QUY ĐỒNG MẪU PHÂN SỐ

I. Mục tiêu

1. Kiến thức, kĩ năng, thái độ

* Kiến thức: Ôn tập về các bước quy đồng mẫu hai hay nhiều phân số. Ôn tập về so sánh hai phân số

* Kĩ năng:  Rèn luyện HS ý thức làm việc theo quy trình, thực hiện đúng, đầy đủ các bước quy đồng, rèn kỹ năng tính toán, rút gọn và so sánh phân số.

* Thái độ: Rèn tính cẩn thận,chính xác

     2. Phầm chất,  năng lực: Tự học, đọc hiểu, giải quyết vấn đề , sáng tạo, hợp tác nhóm, tinh toán , trinh bày . 

   II. Chuẩn bị:

GV: Bài tập, bảng phụ, phấn màu.

HS: Dụng cụ học tập

III. Tổ chức các hoạt động dạy học

     1. Ổn định lớp.

2. Kiểm tra bài cũ:

3. Bài mới:

HĐ 1: HĐ mở đầu

Mục đích: HS nhắc lại quy tắc QĐM nhiều PS

Câu 1: Phát biểu quy tắc quy đồng mẫu hai hay nhiều phân số có mẫu số dương?

Câu 2: Nêu cách so sánh hai phân số cùng mẫu.

 Áp dụng: so sánh hai phân số  và

docx 2 trang Hải Anh 18/07/2023 260
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Toán 6 nâng cao - Tuần 26 - Năm học 2019-2020 - Huỳnh Văn Giàu", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxgiao_an_toan_6_nang_cao_tuan_26_nam_hoc_2019_2020_huynh_van.docx

Nội dung text: Giáo án Toán 6 nâng cao - Tuần 26 - Năm học 2019-2020 - Huỳnh Văn Giàu

  1. 9 98 15 9 3 6 98 94 245 15 30 ; ; ; ; 30 80 1000 30 10 200 80 40 200 100 200 Gọi hai hs lên bảng giải Cả lớp nhận xét Ghi đề bài và Bài 2: Các phân số sau có bằng Bài 2: Các phân số sau có giải ngoài nháp nhau hay không? bằng nhau hay không? Giải a/ 3 và 39 ; b/ 9 và Trả lời - Có thể so sánh theo định nghĩa hai 5 65 27 4 hs lên bảng phân số bằng nhau hoặc quy đồng 41 c/ 3 và 4 ; thực hiện cùng mẫu rồi so sánh 123 4 5 - Kết quả: 2 5 d/ và Sửa bài vào vở a/ 3 = 39 ; b/ 9 = 41 3 7 5 65 27 123 Hỏi: muốn so sánh hai Hoạt động nhóm c/ 3 > 4 d/ 2 > 5 phân số không cùng mẫu, tìm cách giải 4 5 3 7 điều đầu tiên cần quan tâm là gì? Cử đaị diện Yêu cầu 4 hs lên bảng nhóm trình bày trình bày (mỗi nhóm 1 ý) HĐ 3: HĐ củng cố và Các nhóm khác mở rộng quan sát bài làm Bài 3: Rút gọn rồi quy đồng mẫu các phân Mục đích: Rút gọn rồi quy trên bảng và nhận số: đồng PS xét Giải Bài 3: Rút gọn rồi quy 25.9 25.17 125 48.12 48.15 a/ = ; = đồng mẫu các phân số: 8.80 8.10 200 3.270 3.30 a/ 25.9 25.17 và Một hs khá lên 32 8.80 8.10 bảng giải 200 48.12 48.15 25.7 25 28 34.5 36 22 Ghi bài vào vở b/ ; 3.270 3.30 25.52 25.3 77 34.13 34 77 5 5 4 6 b/ 2 .7 2 và 3 .5 3 25.52 25.3 34.13 34 4. Hướng dẫn về nhà, hoạt động tiếp nối: + Học thuộc quy tắc qui đồng mẫu nhiều phân số với mẫu dương. + Xem trước bài 6 IV. Kiểm tra đánh giá bài học: - HStự đánh giá về kết quả học tập của bản thân và của bạn - GV đánh giá kết quả giờ học V. Rút kinh nghiệm Duyệt tuần 26, ngày /5/2020 Tổ trưởng Huỳnh Văn Giàu