Đề kiểm tra giữa học kì I môn Địa lí Lớp 8 - Năm học 2020-2021 - Trường THCS Nhơn Phúc

 Câu 1:(0,5đ) Đại dương nào sau đây không tiếp giáp với châu Á ?

   A. Thái Bình Dương                                      B. Đại Tây Dương

   C. Ấn Độ Dương                                             D. Bắc Băng Dương

   Câu 2:(0,5đ)  " Mùa đông rất lạnh, có băng tuyết phủ, nhưng mùa hạ lại rất nóng, lượng mưa rất ít." Câu văn trên miêu tả khí hậu của đới cảnh quan nào ?

   A. Hoang mạc và bán hoang mạc                    B. Đài nguyên 

   C. Nhiệt đới ẩm                                                  D. Xa van và cây bụi

  Câu 3: :(0,5đ) Hệ thống núi và cao nguyên của Châu Á tập trung chủ yếu ở

    A. Ven các đại dương                                       B. Trung tâm lục địa              

    C.Ven biển phía Bắc                                         D. Tất cả  đều sai

   Câu 4: :(0,5đ)  Sông Mê Công chảy qua nước ta bắt nguồn từ 

    A. Sơn nguyên Pa-mia                                    B.Dãy Trường Sơn 

    C. Dãy Thiên Sơn                                              D. Sơn Nguyên Tây Tạng 

docx 8 trang mianlien 04/03/2023 4000
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra giữa học kì I môn Địa lí Lớp 8 - Năm học 2020-2021 - Trường THCS Nhơn Phúc", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_giua_hoc_ki_i_mon_dia_li_lop_8_nam_hoc_2020_2021.docx

Nội dung text: Đề kiểm tra giữa học kì I môn Địa lí Lớp 8 - Năm học 2020-2021 - Trường THCS Nhơn Phúc

  1. Châu Á - Nêu của được đặc Châu điểm kiểu Á khí hậu gió mùa và kiểu khí hậu lục địa Số 1 câu= 1câu 1câu 3câu câu : 2 điểm 20 % 20 % 60 % % 20 % TSĐ TSĐ= TSĐ= TSĐ= = 2 điểm 2điểm 6điểm Sông Biết Trình bày ngòi được được và nơi bắt nguyên Cảnh nguồn nhân hình quan sông thành các tự Mê cảnh nhiên Công quan Châu Châu Á Á Số 1câu % 1 câu 2 câu câu % TSĐ= 10% 15% TSĐ 0,5 TSĐ= 1 TSĐ= điểm điểm 1,5 điểm Dân Biết Phâ cư, xã được n hội các thủ tích Châu đô một bản Á số g quốc thốn gia của g kê Châu Á về dân số của Châ u Á Số 1câu 1câu 2 câu câu 5 % 10% 15% % TSĐ= TSĐ TSĐ= TSĐ 0,5 = 1đ 1,5 điểm điểm TSĐ 4câu 1câu 1câu 1câu 1câu 1câu TSĐ
  2. Châu Mĩ 339 850 1,4 Châu Phi 221 839 2,4 Toàn thế giới 2522 6215 1,3 Hãy nhận xét số dân và tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của châu Á so với các châu lục khác và thế giới. Câu 8. (2 điểm) Kể tên các đới khí hậu của Châu Á từ Bắc xuống Nam. Giải thích tại sao Châu Á phân thành nhiều đới khí hậu như vậy ? Câu 9. (2 điểm) Nêu đặc điểm và sự phân bố các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu lục địa ở Châu Á IV. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM . A. TRẮC NGHIỆM : (5 điểm) Học sinh trả lời đúng mỗi câu đạt 0,5 điểm . Câu 5: 2đ, Câu 6: 1đ Câu 1 2 3 4 5 Đáp án B A B D 1-b; 2-c ;3-d; 4-a Câu 6: (1đ) 1 hệ thống núi, 2 nhiều đồng bằng lớn, 3. Đông-Tây, .4 .Trung tâm lục địa B.TỰ LUẬN : ( 5 điểm ) Câu 7 : ( 1điểm) ( Mỗi ý đúng đạt 0,5 điểm ) Nhận xét: - Châu Á là châu lục có dân số đông nhất thế giới , châu Đại Dương là châu lục có dân số ít nhất thế giới - Châu Á có tỉ lệ gia tăng tự nhiên ngang bằng tỉ lệ gia tăng dân số thế giới (1,3% ) ; nhưng có tỉ lệ gia tăng tự nhiên cao thứ 3 trên thế giới sau châu Phi 2,4%) và châu Mĩ (1,4%) Câu 8: (2điểm) - Các đới khí hậu của Châu Á: Đới khí hậu cực và cận cực, đới khí hậu ôn đới, đới khí hậu cận nhiệt, đới khí hậu nhiệt đới , đới khí hậu nhiệt đới, đới khí hậu xích đạo. (1 điểm) - Châu Á có nhiều đới khí hậu khác nhau là do lãnh thổ châu Á trải dài từ vùng cực Bắc đến vùng xích đạo.(1 điểm) Câu 9. (2 điểm) *Các kiểu khí hậu gió mùa : ( 1điểm) - Phân bố ở Đông Nam Á, Nam Á ( có kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa )và ở Đông Á (có kiểu khí hậu cận nhiệt gió mùa). -Đặc điểm: Một năm có hai mùa rõ rệt: mùa đông có gió từ nội địa thổi ra biển , không khí lạnh , khô và ít mưa. Mùa hạ có gió từ đại dương vào lục địa , thời tiết nóng ẩm và mưa nhiều
  3. TrườngTHCS Nhơn ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ Giám thị 1 Giám thị 2 Mã Phúc I NĂM HỌC 2020- 2021 Lớp:8 .SBD: . Môn : Địa Lý 8 Họ và tên Thời gian : 45 Phút Giám khảo 1 Giám khảo 2 Điểm Lời phê Mã A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu câu trả lời mà em cho là đúng nhất trong các câu sau Câu 1:(0,5đ) Đại dương nào sau đây không tiếp giáp với châu Á ? A. Thái Bình Dương B. Đại Tây Dương C. Ấn Độ Dương D. Bắc Băng Dương Câu 2:(0,5đ) " Mùa đông rất lạnh, có băng tuyết phủ, nhưng mùa hạ lại rất nóng, lượng mưa rất ít." Câu văn trên miêu tả khí hậu của đới cảnh quan nào ? A. Hoang mạc và bán hoang mạc B. Đài nguyên C. Nhiệt đới ẩm D. Xa van và cây bụi Câu 3: :(0,5đ) Hệ thống núi và cao nguyên của Châu Á tập trung chủ yếu ở A. Ven các đại dương B. Trung tâm lục địa C.Ven biển phía Bắc D. Tất cả đều sai Câu 4: :(0,5đ) Sông Mê Công chảy qua nước ta bắt nguồn từ A. Sơn nguyên Pa-mia B.Dãy Trường Sơn C. Dãy Thiên Sơn D. Sơn Nguyên Tây Tạng Câu 5: Hãy ghép cột A với cột B sao cho đúng (2đ) Cột A (Tên thủ đô ) Cột B ( Tên quốc gia) Trả lời 1. Tô-ki-ô a. Hàn Quốc 2. Bắc Kinh b.Nhật Bản 3. Niu-Đê-Li c. Trung Quốc 4. Xê-un d. Ấn Độ Câu 6: (1đ) Đặc điểm địa hình châu Á : Châu Á có nhiều (1) , sơn nguyên cao đồ sộ và (2) rộng bậc nhất thế giới . Các dãy nuí chạy theo hai hướng chính là (3) và bắc-nam. Các núi và sơn nguyên tập trung chủ yếu (4) B/ PHẦN TỰ LUẬN: (5 điểm) Câu 7.( 1 điểm) Cho bảng số liệu: Năm 1950 2002 Tỉ lệ tăng tự nhiên (%) Châu năm 2002 Châu Á 1402 3766 1,3